Riporter 2014. március 10.

Pályázati kiírás

A Marie Claire ÚJJÁSZÜLETÉS – Kampány a Nőkért 2014 pályázati kíírása

Pályázati kiírás

Cím: ÚJJÁSZÜLETÉS – Kampány a Nőkért 2014
Kiíró: Sanoma Media Budapest Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója
A pályázat leadási határideje: 2014. 04. 30.
Érvényes: 2014. 03. 13-tól 2014. 04. 30-ig
Tárgymutató: Ösztöndíjprogram
Pályázhat: Minden, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy az ösztöndíj összegét hogyan szeretné felhasználni a tervei megvalósításához.
Mottó: Törődj magaddal – törődj másokkal is

Bevezetés
A Marie Claire idén is támogatja a magyar nőket, és segíti abban, hogy megvalósíthassák a terveiket. Ösztöndíjprogramunkat az ÚJJÁSZÜLETÉS jegyében hirdetjük meg: 2014-ben is azt tűztük ki célul, hogy olyan nőket – és példaértékű projekteket – támogassunk, akik a nehéz körülmények ellenére is képesek hosszú távon gondolkodni, összefogni, motiválni egy kisebb-nagyobb közösséget, és a munkájukkal, az ötleteikkel, a kitartásukkal hozzájárulni egy vállalkozás sikeréhez, elindulásához. A frissesség, a bátorság és a lendület a kampány hívószavai.
A ÚJJÁSZÜLETÉS – Kampány a Nőkért 2014 keretében a Marie Claire pályázatot hirdet, amelyre magánszemélyek jelentkezhetnek olyan, már működő projektekkel, amelyeknek további fejlesztésére és fenntartására anyagi támogatásra van szükség. Elvárás, hogy a projektek ne csak a pályázó személy életére legyenek pozitív hatással, hanem kisebb-nagyobb közösségek munkáját, életfeltételeinek javítását is szolgálják. Négy témakörben várjuk a pályázatokat.

1. Részvételi feltételek
A pályázaton felső korhatár nélkül részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy a pályázat összegét milyen formában szeretné a tervei megvalósítása érdekében felhasználni.

Négy kategóriában várjuk a jelentkezéseket, egy személy csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot – a kategória nevét a beküldött pályázaton fel kell tüntetni.

  1. Törődj az egészséggel! – Egészséges életmód, testi-lelki egészség (például egészséges életmódra nevelés, az életminőség javítása, a testi-lelki jóllét elősegítése például sporttal, oktatással, terápiás munkával, gyógyítással vagy rehabilitációval, egészséges táplálkozással stb.)
  2. Törődj a gyerekekkel! – 14 év alatti gyerekek támogatása, fejlesztése vagy oktatása  (például tehetséggondozás, képzés, hátrányos helyzetű közösségek aktív segítése, szabadidő-eltöltési lehetőségek biztosítása, szociális munka, gyógyítás és fejlesztés stb.)
  3. Törődj a művészetekkel! – Tehetségfelfedezés és -gondozás, a különféle művészeti tevékenységek népszerűsítése, oktatása amatőr vagy profi szinten (például tanfolyamok, foglalkozások a legkülönfélébb művészeti ágakban, hátrányos helyzetű közösségek segítése, megszólítása valamilyen művészeti tevékenység által stb.)
  4. Törődj a nőkkel! – Női esélyegyenlőség, hatékonyabb női önérvényesítés, női szolidaritás  (például ismeretterjesztés, oktatás, jogvédelem, médiatevékenység, szociális munka, tudományos kutatás stb.)

2. Díjazás
A négy legjobb pályázatot egyenként 500 000 forinttal* jutalmazzuk.
A nyertes pályázókat a Marie Claire magazin júliusi számában is bemutatjuk.
*A meghirdetett összeg bruttóban értendő, a pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A legeredetibb, leginkább személyre szabott pályázatot a Garnier különdíjjal jutalmazza.*
*A L'Oréal Magyarország Kft. a csomag tartalmára vonatkozóan a változás jogát fenntartja a fogyasztói ár változása és a termékek elérhetősége miatt. A termékek felsorolását ld. a szöveg legalján.

A pályázatokat elbíráló zsűri
A pályázatokat az egyes kategóriák szakértőiből álló szakmai zsűri és a Marie Claire magazin főszerkesztője, László Krisztina bírálja el 2014. május folyamán.

  1. Törődj az egészséggel! – Lencsés Rita bodyART™ Elite tréner és aerobikprezenter, IWI referens, a bodyART™ MOZGÁSSTÚDIÓ vezetője
  2. Törődj a gyerekekkel! – Feuer Yvette drámapedagógus, színész, bohócdoktor – Bohócok a Láthatáron
  3. Törődj a művészetekkel! – Stepanovic Tijana, az acb Galéria art directora
  4. Törődj a nőkkel! – Jeney Orsolya, az Amnesty International magyarországi igazgatója

3. Hogyan pályázz
A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy tervének megvalósításával kapcsolatban jelentkezhet a pályázatra.

Mit kell beküldeni a pályázat keretében?
– rövid, fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó lakcímét, az e-mail címét és a telefonszámát,
– az eddigi tevékenységről egy maximum egyoldalas ismertetőt,
– maximum kétoldalas motivációs levelet, amelyben részletesen kifejti a pályázó, milyen további konkrét tevékenységekre fordítaná a nyereményt, és az miként befolyásolná egy adott csoport vagy közösség addigi működését,
– a pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid költségvetést a nyeremény felhasználásáról.

A pályázatot a pályázó, cselekvőképességében korlátozott pályázó esetén törvényes képviselője is kézjegyével köteles ellátni.
Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

4. A pályázat beküldésének határideje és módjai
A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2014. március 13-tól 2014. április 30-án 17 óráig:
– levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címre (kérjük a borítékra ráírni: ÚJJÁSZÜLETÉS pályázat, illetve a kategória nevét),
– személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. cím alatt a Marie Claire magazin szerkesztőségében,
– e-mailben az ujjaszuletes@sanomamedia.hu címre.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a marieclaire@sanomamedia.hu e-mail címre várjuk.

A pályázat nyerteseit telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, továbbá a Marie Claire magazin 2014. júliusi számában mutatjuk be.

5. Egyéb
A pályázat beküldésével a pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Sanoma Media Budapest Zrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.
A nevezéssel a pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Sanoma Media Budapest Zrt. nyomtatott és online kiadványaiban, és ennek érdekében a pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.
A pályázatban található fotók és szöveges tartalom nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Sanoma Media Budapest Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben a fényképen a pályázón kívül más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek közzétételhez való hozzájárulásával.
A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Odaítélési kritériumok
A több tagból álló zsűri a pályázatok elbírálásakor a pályázó eddig elért eredményeit, a terveinek megvalósítása érdekében tett eddigi lépéseit, illetve a nyeremény összegéből megvalósítandó konkrét elképzeléseit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi figyelembe.
Az ösztöndíj értéke nyertesenként 500 000 Ft, amely összeget a nyertes pályázók a hatályos adójogszabályok által előírt nyilatkozat megtételét követően, adóelőleg levonása után a nyilatkozat beérkezését követő 15 napon belül banki átutalással, egy összegben kapnak meg.
A pályázat keretében négy nyertes kerül kiválasztásra.
Amennyiben nem érkezik négy értékelhető pályázat, vagy a nyertes pályázók a jelen szabályzatban foglaltak alapján az ösztöndíjra nem jogosultak, a kiosztásra nem kerülő ösztöndíj összege egyenlő arányban kerül szétosztásra a többi nyertes pályázó között.
A nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetőleg a pályázó ebben az esetben az ösztöndíjra nem jogosult.

Adatkezelés
A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám és bankszámlaszám) a Sanoma Media Budapest Zrt. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Sanoma Media Budapest Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje az ösztöndíj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 12 hónapig.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 + 1 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
A Sanoma a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: 00633-0006.

Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési vagy utalási késedelemért a Sanoma Media Budapest Zrt. nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma Media Budapest Zrt.-nek  nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.
A Sanoma Media Budapest Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Budapest, 2014. március. 13.

*Az 50 000 Ft értékű Garnier csomag tartalma a pályázat különdíjasa részére:

FRUCTIS BALZSAM GOODBYE DAMAGE (200 ML)
FRUCTIS SAMPON GOODBYE DAMAGE (250 ML)
FRUCTIS SZÉRUM GOODBYE DAMAGE TÖREDEZETT HAJVÉGEKRE, NAGYON SÉRÜLT HAJRA (50 ML)
FRUCTIS COLOR RESIST SZÍNMEGŐRZŐ HAJÁPOLÓ (200 ML)
FRUCTIS BAMBUSZ LAKK, RAGYOGÁST ADÓ (250 ML)
FRUCTIS OIL REPAIR INSTANTVARÁZS (200 ML)
ULTRA DOUX PROVENCE SAMPONSÁRGAB. ÉS MANDULA (250 ML)
FRUCTIS HAJPAKOLÁS, TÁPLÁLÓ ÁPOLÁS (300 ML)

DEO
MINERAL DEO SPRAY BEAUTYCARE (150 ML)
MINERAL DEO ROLL-ON BEAUTY CARE (50ML)

ARCÁPOLÁS
GARNIER SN DARK SPOT CORRECTOR T50
GARNIER SN ESSEN KRÉM NORMÁL BŐRRE SZŐLŐ(50ML)
GARNIER SN ESSEN KRÉM RÁNCTALANÍTÓ 35+ NAPPALI (50 ML)
GARNIER SN ESSEN KRÉM RÁNCTALANÍTÓ 35+ ÉJSZAKAI (50 ML)
GARNIER SN ESSEN KRÉM RÁNCTALANÍTÓ 35+ SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ TUBUS (15 ML)
PURE ACTIVE 5IN1 BB KRÉM VILÁGOS, VEGYES, ZSÍROS ÉS PROBLÉMÁS BŐRRE (50 ML)
GARNIER SN PURE 3IN1 MÉLYTISZTÍTÓ GÉL TUBUS (150 ML)
GARNIER SN PURE FRUIT ENERGY BŐRRADÍR MITESSZEREK ELLEN (150 ML)
GARNIER SN ESSEN TEJ NORMÁL (200 ML)
GARNIER SN ESSEN TONIK NORMÁL (200 ML)
GARNIER SN EROSITO 2 FAZISU SZEMFESTEK LEMOSO (125ML)
GARNIER SN MICELLÁS VÍZ (400 ML)
GARNIER SN ESSEN ARCTISZTÍTÓ KENDŐ 25 DB
GARNIER SN TOTAL FRESH MASZK (2x6 ML)
GARNIER SN PUREACTIVE HŰSÍTŐ GOLYÓS KEZELÉS (15 ML)
GARNIER SN PUREACTIVE EXFOBRUSHER (150 ML)
GARNIER BB EYE CREAM LIGHT (7 ML)
GARNIER SN PURE MASZK (2x6 ML)

TESTÁPOLÁS
GARNIER TESTÁPOLÓ FIRMING CARE - FESZESÍTŐ (250 ML)
GARNIER TESTÁPOLÓ 7DAYS, KAKAÓ - SZÁRAZ, FAKÓ BŐRRE (250 ML)
GARNIER INT 7DAYS BŐRSZÉPÍTŐ OLAJ (150 ML)
GARNIER REG KÉZÁPOLÓ EXTRA SZÁRAZ (100 ML)
GARNIER NOURISH AJAKÁPOLÓ (4,7 ML)
GARNIER SHINE AJAKÁPOLÓ (4,7 ML)
AS GOLDEN TOUCH NAPOLAJ VF30 (150 ML)


Galéria