Pályázati kiírás

2015. április 10.
A Marie Claire EGYÜTT KÖNNYEBB – Kampány a Nőkért 2015 pályázati kiírása.

Cím: EGYÜTT KÖNNYEBB – Kampány a Nőkért 2015
Kiíró: Central Médiacsoport Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója
A pályázat leadási határideje: 2015. 05. 20.
Érvényes: 2015. 04. 14-től 2015. 05. 20-ig
Tárgymutató: Ösztöndíjprogram
Pályázhat: Minden 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy az ösztöndíj összegét hogyan szeretné felhasználni a tervei megvalósítására.

Bevezetés

A Marie Claire idén is támogatja a magyar nőket, és segíti abban, hogy megvalósíthassák a terveiket. 2015-ben az összefogás jegyében hirdetjük meg kampányunkat, a civil összefogásban rejlő hatalmas energiákra, az együttműködésre és a szolidaritásra hívjuk fel a figyelmet. Az önálló, alulról építkező kezdeményezések kisebb-nagyobb közösségek, települések sorsát határozhatják és változtathatják meg. Elszánt és elhivatott nőket keresünk idén is.

Olyan nőket, akik az ötleteikkel, a kezdeményezőkészségükkel és a tevékenységükkel egy egész csoport életét képesek pozitívan befolyásolni. Példaértékű projekteket szeretnénk támogatni 2015-ben is, amelyek fontos témákra hívják fel a figyelmet, és fontos változásokat mozdíthatnak elő.

EGYÜTT KÖNNYEBB – Kampány a Nőkért 2015 néven a Marie Claire pályázatot hirdet, amelyre magánszemélyek jelentkezhetnek olyan, már működő projektekkel, amelyeknek további fejlesztésére és fenntartására anyagi támogatásra van szükség. Elvárás, hogy a projektek ne csak a pályázó személy életére legyenek pozitív hatással, hanem kisebb-nagyobb közösségek munkáját, életfeltételeinek javítását is szolgálják. Négy témakörben várjuk a pályázatokat.

1. Részvételi feltételek

A pályázaton felső korhatár nélkül részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy a pályázat összegét milyen formában szeretné a tervei megvalósítása érdekében felhasználni.

Négy kategóriában várjuk a jelentkezéseket. Egy személy csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot – a kategória nevét a beküldött pályázaton fel kell tüntetni.

EGÉSZSÉG: Egészséges életmód, testi-lelki egészség, mozgás, terápia, gyógyítás
NŐK: Női esélyegyenlőség, hatékonyabb női önérvényesítés, női szolidaritás, képzés
GYEREKEK: 14 év alatti gyerekek támogatása, fejlesztése vagy oktatása
MŰVÉSZET: Tehetségfelfedezés és -gondozás, művészeti programok, közösségépítés

2. Díjazás

A négy legjobb pályázatot egyenként 500 000 forinttal* jutalmazzuk.
A nyertes pályázókat a Marie Claire magazin 2015. augusztusi számában is bemutatjuk.

*A meghirdetett összeg bruttóban értendő, a pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A legeredetibb, leginkább személyre szabott pályázatot a Garnier különdíjjal jutalmazza.*

*L’Oréal Magyarország Kft. a csomag tartalmára vonatkozóan a változás jogát fenntartja a fogyasztói ár változása és a termékek elérhetősége miatt. A termékek felsorolását ld. a szöveg legalján.

A pályázatokat elbíráló zsűri

A pályázatokat az egyes kategóriák szakértőiből álló szakmai zsűri és a Marie Claire magazin főszerkesztője, László Krisztina bírálja el 2015. június folyamán.

EGÉSZSÉG: dr. Battonyai Tünde pszichiáter, az elsők között indított csoportos tréningeket nőknek
NŐK: Kertész Anna, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet kommunikációs vezetője
GYEREKEK: Nagy Réka, a Kismama magazin állandó szerzője, az Ökoanyu és az Ökobaba könyvek írója
MŰVÉSZET: Hitka Viktória illusztrátor és képzőművész, a Zinka és Simafül varázslatos kalandjai vagy a Zinka és Hugó könyvek szerzője

3. Hogyan pályázz

A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy tervének megvalósításával kapcsolatban jelentkezhet a pályázatra.

Mit kell beküldeni a pályázat keretében?

– rövid, fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó lakcímét, az e-mail címét és a telefonszámát,
– az eddigi tevékenységről egy maximum egyoldalas ismertetőt,
– maximum kétoldalas motivációs levelet, amelyben részletesen kifejti a pályázó, milyen további konkrét tevékenységekre fordítaná a nyereményt, és az miként befolyásolná egy adott csoport vagy közösség addigi működését,
– a pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid költségvetést a nyeremény felhasználásáról.
A pályázatot a pályázó, cselekvőképességében korlátozott pályázó esetén törvényes képviselője is kézjegyével köteles ellátni.

Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

4. A pályázat beküldésének határideje és módjai

A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2015. április 14-től 2015. május 20-án 17 óráig:
– levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címre (kérjük a borítékra ráírni: Marie Ckaire EGYÜTT KÖNNYEBB pályázat, illetve a kategória nevét),
– személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. cím alatt a Marie Claire magazin szerkesztőségében,
– e-mailben az egyuttkonnyebb@centralmediacsoport.hu címre.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a marieclaire@centralmediacsoport.hu e-mail címre várjuk.
A pályázat nyerteseit telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, továbbá a Marie Claire magazin 2015. augusztusi számában mutatjuk be.

5. Egyéb

A pályázat beküldésével a pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Central MédiacsoportZrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.

A nevezéssel a pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Central Médiacsoport Zrt. nyomtatott és online kiadványaiban, és ennek érdekében a pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.

A pályázatban található fotók és szöveges tartalom nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Central Médiacsoport Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben a fényképen a pályázón kívül más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek közzétételhez való hozzájárulásával.

A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Odaítélési kritériumok

A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a pályázó eddig elért eredményeit, a terveinek megvalósítása érdekében tett eddigi lépéseit, illetve a nyeremény összegéből megvalósítandó konkrét elképzeléseit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi figyelembe.

Az ösztöndíj értéke nyertesenként 500 000 Ft, amely összeget a nyertes pályázók a hatályos adójogszabályok által előírt nyilatkozat megtételét követően, adóelőleg levonása után a nyilatkozat beérkezését követő 15 napon belül banki átutalással, egy összegben kapnak meg.

A pályázat keretében négy nyertes kerül kiválasztásra.

Amennyiben nem érkezik négy értékelhető pályázat, vagy a nyertes pályázók a jelen szabályzatban foglaltak alapján az ösztöndíjra nem jogosultak, a kiosztásra nem kerülő ösztöndíj összege egyenlő arányban kerül szétosztásra a többi nyertes pályázó között.

A nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetőleg a pályázó ebben az esetben az ösztöndíjra nem jogosult.

Adatkezelés

A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám és bankszámlaszám) a Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Central Médiacsoport Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje az ösztöndíj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 12 hónapig.

A pályázók tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a Central Médiacsoport Zrt. székhelyén 5 + 1 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: 00633-0006.

Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési vagy utalási késedelemért a Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Médiacsoport Zrt.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.

A Central Médiacsoport Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Budapest, 2015. április 14.

Az 50 000 Ft értékű Garnier csomag tartalma a pályázat különdíjasa részére:

FRUCTIS BALZSAM DENSIFY (200 ML)
FRUCTIS SAMPON DENSIFY (250 ML)
FRUCTIS HAJPAKOLÁS DENSIFY (200 ML)
FRUCTIS BAMBUSZ LAKK, RAGYOGÁST ADÓ (250 ML)
FRUCTIS OIL REPAIR INSTANTVARÁZS (200 ML)
ULTRA DOUX TRESORS DE MIEL (250 ML)
FRUCTIS OIL REPAIR SHINE SHAKER HAJÁPOLÓ (150ML)

DEO

MINERAL DEO SPRAY BEAUTYCARE (150 ML)
GARNIER DEO NEO FRUITY FLOWER (40ML)

ARCÁPOLÁS

GARNIER MIRACLE SKIN EYES T 15ML
GARNIER SN ESSEN KRÉM NORMÁL BŐRRE SZŐLŐ(50ML)
GARNIER SN ESSEN KRÉM RÁNCTALANÍTÓ 35+ NAPPALI (50 ML)
GARNIER SN ESSEN KRÉM RÁNCTALANÍTÓ 35+ ÉJSZAKAI (50 ML)
GARNIER SN ESSEN KRÉM RÁNCTALANÍTÓ 35+ SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ TUBUS (15 ML)
PURE ACTIVE 5IN1 BB KRÉM VILÁGOS, VEGYES, ZSÍROS ÉS PROBLÉMÁS BŐRRE (50 ML)
GARNIER SN PURE 3IN1 MÉLYTISZTÍTÓ GÉL TUBUS (150 ML)
GARNIER SN PURE FRUIT ENERGY BŐRRADÍR MITESSZEREK ELLEN (150 ML)
GARNIER SN ESSEN TEJ NORMÁL (200 ML)
GARNIER SN ESSEN TONIK NORMÁL (200 ML)
GARNIER SN EROSITO 2 FAZISU SZEMFESTEK LEMOSO (125ML)
GARNIER SN MICELLÁS VÍZ (400 ML)
GARNIER SN ESSEN ARCTISZTÍTÓ KENDŐ 25 DB
GARNIER MIRACLE SKIN NAPPALI TUBUS (50ML)
GARNIER SN PUREACTIVE ARCTISZT.KRÉM AKTÍV SZÉNNEL (150ML)
GARNIER SN PUREACTIVE EXFOBRUSHER (150 ML)
GARNIER BB EYE CREAM LIGHT (7 ML)
GARNIER SN PURE MASZK (2X6 ML)

TESTÁPOLÁS

GARNIER TESTÁPOLÓ FIRMING CARE – FESZESÍTŐ (250 ML)
GARNIER BŐRSZÉPÍTŐ TEJ 250ML (250 ML)
GARNIER INT 7DAYS BŐRSZÉPÍTŐ OLAJ (150 ML)
GARNIER REG KÉZÁPOLÓ EXTRA SZÁRAZ (100 ML)
GARNIER NOURISH AJAKÁPOLÓ (4,7 ML)
GARNIER SHINE AJAKÁPOLÓ (4,7 ML)
AS GOLDEN TOUCH NAPOLAJ VF30 (150 ML)