marieclaire.hu

Vezető szerkesztő: Tóth-Szántó Krisztina
Az oldal szerkesztésében részt vesznek:
Sütő Emese Franciska, Kránicz Dorottya, Bobák Szilvia, Botás Enikő, Lampért Zsófia, Czvitkovits Judit, Benecz Judit, Tamás Anita, Mucsi Blanka

Szerkesztőség:

1037 Budapest, Montevideo u. 9.,

Telefon: +36.1.437.3970

E-mail: marieclaire.hu@centralmediacsoport.hu


Hirdetésekkel kapcsolatos információ
:
Puskás Dorina: dorina.puskas@centralmediacsoport.hu

Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét.

Szakmai érdek-képviseleti szervek: Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Magyar Lapkiadók Egyesülete, Magyar Reklámszövetség, Önszabályozó Reklámtestület, IAB – Interactive Advertising Bureau, Digitális Közönségmérési Tanács

Médiaajánlat:
sales.centralmediacsoport.hu

Szponzorációs szerkesztők:
Laki Anikó, Balázs Ildikó, Sziva Zsuzsanna
Back office csoportvezető: Juhász Csaba
Kiadó: Central Médiacsoport Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: Central Médiacsoport Zrt. Budapest 1872
Tel.: +36-1-437-1100
Fax: +36-1-437-3737

www.centralmediacsoport.hu

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzék. szám:01-10-048280, bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Felelős kiadó: Varga Zoltán vezérigazgató
Digitálisüzletág-igazgató: Bognár Bálint
Portfólió-lapigazgató: Pácsonyi Daniella

Marie Claire magazin

Vezető szerkesztő: Tiefenthaler Eszter
Művészeti vezető: Békefi Eszter
Nemzetközi koordinátor: Siti Tünde
Tervezőszerkesztő: Réti Attila

Közreműködők:
Tamás Anita (szöveggondozás), Békefi Dóra, Ruszina Rita (fotó), Lukács Zsolt (életmód), Molnár Anikó (divat), Dóczy Júlia (szépség), Nemes Péter (grafikai tervezés) Tóth-Szántó Krisztina (kultúra)

Szerkesztőség:
1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1554 Budapest, pf. 62
Telefon: +36.1.437.3970, fax: +36.1.437.3737
E-mail: marieclaire@centralmediacsoport.hu


Felelős kiadó:
 Varga Zoltán vezérigazgató
Vezérigazgató-helyettes, kereskedelmi igazgató: Vági Róbert
Gazdasági igazgató: Győri Izabella
Emberierőforrás-igazgató: dr. Jurida Petra
Terjesztési stratégiai igazgató: Tóbiás Andrea
Magazinüzletág-igazgató: Lipták Tímea
Műszaki osztályvezető: Földesi Krisztina
Portfólió-igazgató: Vékási Andrea

Brandmenedzser: Kelenföldi Rita

Hirdetésekkel kapcsolatos információ:
Molnár-Králik Judit
Telefon: +36.437.3912, fax: +36.1.347.1180

Képfeldolgozás: Central Médiacsoport Repro
Nyomdai munka: Ipress Center Central Europe Zrt. (2600 Vác, Nádas u. 8.)
Felelős vezető: Vágó Attila vezérigazgató

Central Médiacsoport Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 9.
Telefon: +36.1.437.1100, fax: +36.1.437.3737, web: www.centralmediacsoport.hu

Árusításos úton terjeszti a Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Kereskedelmi Igazgatóság, Hírlap Üzlet. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető a www.mc.hu internetes oldalon, illetve a kiadóban a +36.1.510.0888-as telefonszámon, valamint személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9., hétfőtől péntekig 10-től 16 óráig. Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon a 06.80.444.444-es számon. Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk: tel.: 06.80.444.444, fax: +36.1.303.3440, e-mail: hirlap@posta.hu. További, előfizetéssel kapcsolatos információk elektronikus ügyfélszolgálatunkon: http://ugyfelkapu.mc.hu. Előfizethető külföldre és külföldről a HELIR-nél, tel.: 06.80.444.444+36.1.477.6384, fax: +36.1.303.3440, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá előfizethető külföldről a Hungaropress Kft.-nél, cím: 1097 Budapest, Táblás u. 39., tel.: +36.1.348.4060, fax: +36.1.348.4065, e-mail: elofizetes@hungaropress.hu, ügyintézés: www.hungaropress.hu. A lap előfizetési díja 6600 Ft (6 lapszám). A feltüntetett előfizetési díj csak belföldi kézbesítésre érvényes. Külföldön árusításos úton és online terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvany L. u. 14., tel.: +36.1.243.9232, web: www.colorinterpress.hu. A magazin ára külföldön: 4,32 EUR (SK) | 410 DIN | 15,8 LEI

Kiadónk mindenkor érvényes Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthetők a www.mc.hu internetes oldalon. A Central Médiacsoport Zrt. csatlakozott a társszabályozási rendszerhez, és magára nézve kötelezőnek ismeri a Magyar Lapkiadók Egyesülete honlapján megjelent Magatartási Kódex rendelkezéseit. További információért keresse az www.mle.org.hu honlapot. Minden jog fenntartva. © 2017 Marie Claire Album S.A. A Marie Claire nemzetközileg bejegyzett védjegy. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Marie Claire International

Executive director international editions: Jean de Boisdeffre
Deputy director (Finance and Development): Félix Droissart
Associate international publisher: Nicia Rodwell

International chief content officer: Séverine Harzo
International fashion & beauty director: Sylvie Halic

International chef digital officer: David Jullien
International advertising department director: Elisabeth Barbier
Syndication manager: Thierry Lamarre

Marie Claire is a registered trademark. © Copyright 2017 Marie Claire Album S.A. 10, bd des Freres Voisin 92130 Issy-les-Moulineaux, France, tel.: +33.1.41.46.87.90, fax: +33.1.41.46.85.23.