Az év fiatal divattervezője – pályázati kiírás

2013. augusztus 22. |

Az idei őszi–téli szezon egyik legmeghatározóbb trendje lesz a fekete-fehér. A pályázatra olyan ruhákkal lehet jelentkezni, amelyek vagy feketék, vagy fehérek, vagy e kettő kreatív párosításából születnek. Minden pályázótól a már elkészített kreáció fotóját várjuk. A zsűri a legötletesebb, legizgalmasabb, a Marie Claire-nő számára hordható darabokat díjazza. Egy személy csak egy ruhával pályázhat.

Pályázati felhívás a Marie Claire Az év fiatal divattervezője pályázatára
Cím: Az év fiatal divattervezője pályázat
Mottó: Divat feketén-fehéren
Kiíró: Sanoma Media Budapest Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója
Határidő: 2011. 09. 16.
Érvényes: 2011. 07. 15-től 2011. 09.16-ig
Pályázhat: Minden, 14. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy, felső korhatár nélkül. A szakmában pályakezdő, de a szakmai tanulmány vagy tapasztalat nem feltétel.

A Marie Claire-nő
A Marie Claire-nő stílusa időtlen. Határozott ízlése van, de szívesen kísérletezik, és sokat ad a minőségre. Kíváncsi, kozmopolita és nyitott. Bátran és biztos kézzel választ: a klasszikus darabok harmonikus egységet alkotnak az újszerű, olykor merész szabásvonalakkal és az aktuális trendeknek megfelelő kiegészítőkkel. A Marie Claire-nő nem hivalkodó, mégis minden szem rászegeződik. A stílus és az elegancia nagykövete.

A pályázat mottója: Divat feketén-fehéren

1.    Részvételi feltételek

A pályázaton részt vehet minden, 14. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

A Marie Claire pályázatára felső korhatár nélkül olyan személyek jelentkezését várjuk, akik:

– valamelyik szakiskola vagy felsőoktatási intézmény hallgatói,
– pályakezdők, akik már befejezték a tanulmányaikat, de még nem kaptak lehetőséget arra, hogy szélesebb körben is bemutatkozhassanak, és megismertessék a munkáikat
– nem tanulják vagy tanulták a ruhatervezést, mégis tehetségesnek érzik magukat

2.    Díjazás

1. helyezett: 300 000 Ft*
2. helyezett: 200 000 Ft*
3. helyezett: 100 000 Ft*

– Az első 3 helyezettet és az általuk tervezett ruhát bemutatjuk a Marie Claire magazinban.
– Az első 3 helyezett meghívást kap az október elején megrendezésre kerülő Marie Claire
Fashion Days zártkörű, szakmai estjére, ahol átadjuk a díjakat.
– A 25 legjobb kreációt a nagyközönség előtt a Marie Claire Fashion Daysen mutatjuk be.

A nyertesek részére a kitűzött pénzdíjat csak a hatályos adójogszabályok által előírt, kötelező adóhatósági adatszolgáltatáshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátását követően áll módunkban kifizetni – 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 24.§ (5).

*A meghirdetett összeg bruttóban értendő, a pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.

3.    A jelentkezés feltételei

A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy, már elkészített ruhával jelentkezhet a pályázatra.

Mivel lehet pályázni?
– csak ruhával (egy öltözékkel/egy szettel), kiegészítővel nem (pl.: táskával, cipővel)
– szín: fekete, fehér, illetve ezek kombinációja
– méret: EU 38-as

Mit kell beküldeni a pályázat keretében?
– a már elkészített/megvarrt ruháról/öltözékről kell beküldeni egy vagy több fotót, amelyeken a ruha/öltözék jól látszik
– személyes adatokat, elérhetőségeket: nevet, lakcímet, személyi igazolvány számot, telefonszámot, e-mail címet, születési dátumot
– rövid önéletrajzot

Egy pályázó csak egy ruhával/öltözékkel pályázhat, ha valaki több ruhával pályázik, a pályázatát nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatot a pályázó, cselekvőképességében korlátozott pályázó esetén törvényes képviselője is a kézjegyével köteles ellátni.
Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a díjjal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

4.    A pályázat beküldésének módjai, határidők

A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2011. július 15-től 2011. szeptember 16-án 17 óráig:
– levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címen (kérjük a borítékra ráírni: Marie Claire-pályázat – Divat feketén-fehéren),
– személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. cím alatt a recepción,
– e-mailben a marieclaire@sanomamedia.hu[1] címen.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a marieclaire@sanomamedia.hu [2]e-mail címre várjuk.

A pályázat nyerteseinek bemutatása, illetve a beszámoló a Marie Claire Fashion Daysről és a díjátadóról a magazin 2011. decemberi számában várható.

Odaítélési kritériumok és ütemezés
A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a legötletesebb, legizgalmasabb, a Marie Claire-nő számára hordható darabokat díjazza.

A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri:
Pataki Ági – producer, exmodell
Füzes Eszter – dizájner, USE Unused
László Krisztina – a Marie Claire magazin főszerkesztője
Laczkó Mónika – stylist, a Marie Claire magazin divatszerkesztője

– A beküldött fotók alapján 40 pályázót választ ki a zsűri, akiket 2011. szeptember 28-ig értesítünk. Az elkészített ruhát a kiválasztott 40 pályázónak 2011. október 5-ig kell eljuttatni a kiadóba, a Marie Claire szerkesztőségébe (1037 Budapest, Montevideo u. 9.).
– A 40 ruhából a zsűri kiválasztja a 25 legjobbat, azon belül is a 3 győztes ruhát október 7-ig.
– Az első 3 helyezettet és az általuk tervezett ruhát bemutatjuk a Marie Claire magazinban.
– Az első 3 helyezett meghívást kap az október elején megrendezésre kerülő Marie Claire
Fashion Days zártkörű, szakmai estjére, ahol átadjuk a díjakat.
– A 25 legjobb kreációt a nagyközönség előtt a Marie Claire Fashion Daysen mutatjuk be.

A nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.

– A legjobb 25-be be nem választott ruhákért 2011. október 10–november 7. között lehet jelentkezni.
– A legjobb 25-be beválasztott, a Marie Claire Fashion Daysen is bemutatott ruhákért 2011. október 17–november 7-ig lehet jelentkezni.
– A ruhák átvehetők: Sanoma Media Budapest Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

Amennyiben 2011. november 7-ig nem jelentkeznek a pályázók a beküldött ruhákért, nem áll módunkban azokat megőrizni.
A ruhákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetőleg a pályázó ebben az esetben a díjra nem jogosult.

5.    Egyéb

A pályázat beküldésével a pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Sanoma Media Budapest Zrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.
A nevezéssel a pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Sanoma Media Budapest Zrt. nyomtatott és online kiadványaiban, és ennek érdekében a pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.
A pályázatban található fotók és szöveges tartalom nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Sanoma Media Budapest Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben a fényképen a pályázó kreációján kívül más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek/termékek közzétételének jogi vonatkozásaival.

A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Adatkezelés
A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, személyi igazolvány szám, telefonszám és bankszámlaszám) a Sanoma mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a díj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
A Sanoma a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: 00633-0006.

Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési vagy utalási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomának nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.
A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2011. július 8.

[Marie Claire, 2011. augusztus]

References

  1. ^ marieclaire@sanomamedia.hu (marieclaire.hu)
  2. ^ marieclaire@sanomamedia.hu (marieclaire.hu)

‘),

Még több Kirakat

Új kiskereskedelmi modellel debütál Magyarországon az új HalfPrice üzletlánc divat

Új kiskereskedelmi modellel debütál Magyarországon az új HalfPrice üzletlánc

Stílusosan nappal és éjszaka ékszer

Stílusosan nappal és éjszaka

Közel a természethez, de a városban duna terasz grande

Közel a természethez, de a városban

Ingyenes IT-kurzus indul nőknek Hello IT for women

Ingyenes IT-kurzus indul nőknek