Előtérben az író: Nádori Lídia

2013. július 22.

„Érdekel, hogyan látja a gyerek a világot, hogyan igyekszik feldolgozni mindent a szövevényes rokonsági viszonyoktól a halálig, hogyan személyesíti meg a tárgyakat.”

Mi ihlette most megjelent első mesekönyvedet?
Ki akartam próbálni, meg tudok-e szólalni gügyögés és szépelgés nélkül, „csak” mesei nyelven.

Ha épp nem írsz, mivel foglalkozol?
Műfordító vagyok, kortárs német nyelvű prózát fordítok. Időnként esszét, cikket, recenziót, kritikát írok, könyvet szerkesztek, ajánlok magyar kiadóknak.

Melyik meseíró hatott rád?
Nehéz feltérképezni, kik és hogyan hatnak az emberre. Munka közben sokat gondoltam Janikovszky Évára, az ő lényeglátó és lényegre törő írásmódja példaértékű. De a szövegeim nem emlékeztetnek az övéire. Az „ősréteget” a magyar népmesék képezik, Benedek Elek, Illyés Gyula és Arany László átdolgozásában, valamint Weöres Sándor versei.

A két gyermeked hogyan fogadta a mesekönyvedet?
Egészségesen viszonyulnak hozzám mint meseíróhoz. Van, amikor azt kérik, a könyvemből olvassak fel nekik.

[Marie Claire, 2008. szeptember]

 

‘),