Pályázati felhívás a Marie Claire Az Újrakezdésért – Kampány a Nőkért 2010 ösztöndíjprogramra

2013. július 22.
Cím: Marie Claire Az Újrakezdésért – Kampány a Nőkért 2010
Kiíró: Sanoma Budapest Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója
Határidő: 2010. 12. 15
Érvényes: 2010. 08. 17-től 2010. 12. 15-ig
Tárgymutató: Ösztöndíjprogram
Pályázhat: Minden 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy az ösztöndíj összegét hogyan szeretné felhasználni tervei
megvalósításához.

Bevezetés:
A Marie Claire 2010-ben is szerepet szeretne vállalni a magyar nők terveinek, álmainak megvalósításában, így ősszel az ÚJRAKEZDÉS jegyében ismét meghirdetjük ösztöndíjpályázatunkat. A pályázat célja, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is arra biztassuk a magyar nőket – és támogassuk is abban –, hogy merjenek továbblépni, vállalkozni, és változtatni az életükön, ha úgy érzik, többre képesek, vagy egyszerűen csak elakadtak a magánéletükben vagy a munkájukban, és készek váltani, újrakezdeni.

A nők újrakezdését támogató partnerünk a Flora margarin.

1. Részvételi feltételek
A pályázaton részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy az ösztöndíj összegét milyen formában szeretné a tervei megvalósítása érdekében felhasználni.

A Marie Claire ösztöndíjára felső korhatár nélkül olyan nők jelentkezését várjuk, akik úgy döntöttek, új alapokra helyezik a magánéletüket vagy a karrierjüket, új dolgokba vágnak bele, új életet kezdenek, és ehhez már meg is tették az első lépéseket.
Például:
– Az életmódjukon változtattak úgy, hogy új, egészségesebb és tudatosabb életvezetéssel tették sikeresebbé és teljesebbé az életüket.
– Önálló vállalkozásba kezdtek vagy kezdenének.
– Új munkahelyen vagy munkakörben új kihívásoknak megfelelve kell dolgozniuk.
– Egy régi álmukat szeretnék végre megvalósítani, és ezért gyökeresen megváltoztatták – vagy tervezik megváltoztatni – a korábbi életüket.

2. Díjazás:
Az öt legjobb pályázatot egyenként 500 000 forinttal* jutalmazzuk, és a nyertes pályázókat a Marie Claire magazinban is bemutatjuk.

A Flora különdíjban részesíti azok közül a pályázók közül a legjobbat, akik sikeresen változtattak az életmódjukon az egészségük érdekében. A Flora különdíja egy exkluzív, kétszemélyes wellnesshétvége.

*A meghirdetett összeg bruttóban értendő, a pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyi jövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.

3. Hogyan pályázz:
A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy tervének, álmának megvalósításával kapcsolatban jelentkezhet a pályázatra.

Mit kell beküldeni a pályázat keretében?
A fényképpel ellátott önéletrajza (amely tartalmazza a lakcímét, az e-mail címét és a telefonszámát) mellé a pályázónak egy körülbelül egyoldalas motivációs levelet kell csatolnia, amelyben kitér eddigi tevékenységeire, amelyeket céljának, tervének megvalósítása érdekében tett, és egyszerűen, világosan kifejti konkrét elképzeléseit az ösztöndíj felhasználásával kapcsolatban (ez lehet például egy tanfolyam elvégzése, egy továbbképzésen való részvétel, egy eszköz megvásárlása stb.) A pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid költségvetést az ösztöndíj felhasználásáról.

A pályázatot a pályázó, cselekvőképességében korlátozott pályázó esetén törvényes képviselője is kézjegyével köteles ellátni.
Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy az ösztöndíjjal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

4. A pályázat beküldésének határideje és módjai:
A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2010. augusztus 17-től 2010. december 15-én 17 óráig:
– levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címen (kérjük, a borítékra ráírni: ÚJRAKEZDÉS pályázat),
– személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. cím alatt a Marie Claire szerkesztőségében,
– e-mailben az ujrakezdes@sanomabp.hu címen.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a marieclaire@sanomabp.hu e-mail címre várjuk.

A pályázat nyerteseinek bemutatása a Marie Claire 2011. márciusi számában várható.

5. Egyéb:
A pályázat beküldésével a pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Sanoma Budapest Zrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.
A nevezéssel a pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Sanoma Budapest Zrt. nyomtatott és online kiadványaiban, és ennek érdekében a pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.
A pályázatban található fotók és szöveges tartalom nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Sanoma Budapest Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben a fényképen a pályázón kívül más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek közzétételhez való hozzájárulásával.
A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Odaítélési kritériumok:
A több tagból álló zsűri a pályázatok elbírálásakor a pályázó eddig elért eredményeit, a terveinek megvalósítása érdekében tett eddigi lépéseit, illetve az ösztöndíj összegéből megvalósítandó konkrét elképzeléseit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi figyelembe. A zsűri összetételét a pályázatok elfogulatlan fogalmazása érdekében később hozzuk nyilvánosságra.
Az ösztöndíj értéke nyertesenként 500 000 Ft, amely összeget a nyertes pályázók a járulékok levonása után az eredményhirdetést követő 15 napon belül banki átutalással, egy összegben kapnak meg.
A pályázat keretében öt nyertes kerül kiválasztásra.
Amennyiben nem érkezik öt értékelhető pályázat, vagy a nyertes pályázók a jelen szabályzatban foglaltak alapján az ösztöndíjra nem jogosultak, a kiosztásra nem kerülő ösztöndíj összege egyenlő arányban kerül szétosztásra a többi nyertes pályázó között.
A nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetőleg a pályázó ebben az esetben az ösztöndíjra nem jogosult.

Adatkezelés:

A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám és bankszámlaszám) a Sanoma mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje az ösztöndíj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
A Sanoma a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: 00633-0006.

Felelősségkizárás:
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési vagy utalási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomának nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.
A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2010. augusztus 17.

[Marie Claire, 2010. szeptember]

‘),