A ragyogás új dimenziója fekete-fehérben is – fotópályázati kiírás

2017. augusztus 02.
Pályázati felhívás a Marie Claire és a Perwoll fotópályázatára

Cím: A ragyogás új dimenziója FEKETE-FEHÉRBEN is
Mottó: Mutasd meg mennyire színes a világ általad! Tűnj ki a tömegből a ruhád ragyogásával – fekete-fehérben és színesben.
Kiíró: Central Médiacsoport Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója
Határidő: 2017. szeptember 11. éjfél
Érvényes: 2017.07.13-tól 2017.09.11-ig
Pályázhat: Minden, 14. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy, felső korhatár nélkül.

Mutasd meg mennyire színes a világ általad!
Tűnj ki a tömegből a ruhád ragyogásával – fekete-fehérben és színesben!
Engedj teret a fantáziádnak csodás összeállításokkal!
Ragyogj tetőtől talpig, tobzódj a színekben!

Küldj be magadról egy fotót, amelyen a kedvenc színes ruhádat és kiegészítődet viseled, és készítsd el a fotó fekete-fehér változatát is. Pályázni egy összeállítással lehet.
Küldd el a marieclaire@centralmediacsoport.hu email címre, illetve posztold a Facebookra vagy az Instagramra, használd a #perwollvilaga hashtaget, és taggeld be a Marie Claire-t is (@marieclairehun).
A pályázatot a Perwoll támogatja.

1. Részvételi feltételek
A pályázaton részt vehet minden, 14. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

2. Díjazás
Szakmai díj: 100.000 Ft*
Perwoll-különdíj: 100.000 Ft*
Közönségdíj: 100.000 Ft**

A pályamunkák közül a szakmai zsűri választja ki a legjobb 10 fotót, melyekből fotókiállítást szervezünk a Marie Claire Fashion Days-en, a közönség a Perwoll standnál személyesen adhatja le a szavazatát. A díjak átadására a Marie Claire Fashion Days-en kerül sor 2017. november 17-19. között.

A nyertesek részére a kitűzött pénzdíjat csak a hatályos adójogszabályok által előírt, kötelező adóhatósági adatszolgáltatáshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátását követően áll módunkban kifizetni – 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 24.§ (5).

*A meghirdetett összeg bruttóban értendő, a pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.

3. A jelentkezés feltételei
A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy összeállítással vehet részt a pályázaton.
Mivel lehet pályázni?
– küldj be magadról egy fotót, amelyen a kedvenc színes ruhádat és kiegészítődet viseled, és készítsd el a fotó fekete-fehér változatát is.
Mit kell beküldeni a pályázat keretében 2017. szeptember 11. éjfélig?
–egy színes és egy fekete-fehér fotót, amelyen a pályázó a kedvenc színes ruha darabját és kiegészítőit viseli
– személyes adatokat, elérhetőségeket: nevet, lakcímet, a személyi igazolvány számát, telefonszámot, e-mail címet, születési dátumot
Egy pályázó csak egy összeállítással pályázhat, ha valaki összeállítással pályázik, a pályázatát nem áll módunkban elfogadni
A pályázatot a pályázó, cselekvőképességében korlátozott pályázó esetén törvényes képviselője is a kézjegyével köteles ellátni.
Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a díjjal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

4. A pályázat beküldésének módjai, határidők
A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2017. július 13-tól 2017. szeptember 11-én éjfélig:
– levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címen (kérjük a borítékra ráírni: Marie Claire – Perwoll pályázat)
– személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. cím alatt a recepción,
– e-mailben a marieclaire@centralmediacsoport.hu címen.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a marieclaire@centralmediacsoport.hu e-mail címre várjuk.
A pályázat nyerteseinek bemutatása, illetve a beszámoló a Marie Claire Fashion Daysről és a díjátadóról a magazin 2018. január/februári számában várható.
A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri:
László Krisztina – a Marie Claire magazin főszerkesztője
Molnár Anikó – a Marie Claire magazin divatszerkesztője
Balázs Orsolya – a Perwoll márkamenedzsere
– Pályázat jelentkezésének kezdete: 2017. július 13.
– Pályázat jelentkezésének határideje: 2017. szeptember 11. éjfél.
– Zsűrizés, legjobb 10. pályázat kiválasztása: 2017. szeptember 15. és szeptember 30. között.
– Legjobb 10 összeállítás tervezőjének kiértesítése 2017.szeptember 30-ig.
– A 3 győztest és a fotókat bemutatjuk a Marie Claire magazin 2018. január-februári lapszámában
– A szakmai és Perwoll-különdíj győztesek meghívást kapnak a novemberben megrendezésre kerülő Marie Claire Fashion Days-re, ahol átadjuk a díjakat.
– A legjobb 10 összeállítás fotóiból a nagyközönség előtt a Marie Claire Fashion Days-en fotókiállítást rendezünk.
A nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetőleg a pályázó ebben az esetben a díjra nem jogosult.

5. Egyéb
A pályázat beküldésével a pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Central Médiacsoport Zrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.
A nevezéssel a pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Central Médiacsoport Zrt. nyomtatott és online kiadványaiban, és ennek érdekében a pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.
A pályázatban található fotók és szöveges tartalom nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Central Médiacsoport Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben a fényképen a pályázó kreációján kívül más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek/termékek közzétételének jogi vonatkozásaival.
A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
Adatkezelés
A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, személyi igazolvány szám, telefonszám és bankszámlaszám) a Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Central Médiacsoport Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a díj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a Central székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
A Central a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: 00633-0006.
Felelősség kizárás
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési vagy utalási késedelemért Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Médiacsoport Zrt. nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.
A Central Médiacsoport Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
Kelt: Budapest, 2017. július 13.