Kiállítás-EAT

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Marie Claire Fotópályázat & Kiállítás
Tágítsd ki a teret!

2020. augusztus 27. – 2020. szeptember 6.

Figyelem! A jelen adatkezelési tájékoztató NEM vonatkozik a Marie Claire Fotópályázat & Kiállítás Tágítsd ki a teret! rendezvényen kiállító partnerek által megvalósított adatkezelésekre. Az alábbi, illetve a rendezvény keretén belül megjelenő partnereink önálló adatkezelést folytatnak, ezen vállalkozások adatkezelésétől a Central Médiacsoport Zrt. elhatárolódik, és ebben a körben semmilyen felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy személyes adatai megadásakor esetenként tájékozódjon az adott adatkezelő adatkezelésének feltételeiről és részleteiről!

Partnereink és webes elérhetőségük:
Toyota Central Europe Kft.: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., toyota.hu
Continental Hungaria Kft.: 2040 Budaörs, Távíró köz 2-4., continental.hu

A Central Médiacsoport Zrt.  (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

 

Adatkezelő, a rendezvény szervezője: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Adatbiztonság: HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatkezelésére a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója is vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia kedvéért a rendezvényre vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek.

 

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató elérése, elfogadása és hatálya

 

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató elérhető a https://marieclaire.hu/kiallitas-eat/ linken.

A résztvevők, akik a Marie Claire Fotópályázat & Kiállítás Tágítsd ki a teret! rendezvényen részt vesznek a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadják magukra nézve kötelezőnek.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személy résztvevők személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek nyilvános cégadataira.

 

I. Az adatkezelés részletei

 

1) Résztvevők képmástól különböző adatai

a) Regisztrált pályázók 

Kezelt adatok köre név, email cím, telefonszám
Adatkezelés célja a)     A rendezvényre történő regisztráció

b)    A résztvevő azonosítása

c)     A Rendezvényen való részvétel biztosítása

d)    Szervező és a Résztvevő közötti kommunikáció biztosítása

e)     Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

f)     Iparági szektor meghatározása

g)    Üzleti illemtannak megfelelő megszólítás

Adatkezelés időtartama A Szervező a Rendezvényre történő regisztráció során megadott adatokat a rendezvény lebonyolítását követő 30 napig kezeli, amennyiben más adatkezelési cél és jogalap nem áll fenn (pl. panaszkezelés)
Nyilvános adatok, címzettek Ezen adatokat a Szervező nem hozza nyilvánosságra és nem adja át más adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

 

b) Sajtó munkások

Kezelt adatok köre név, képviselt média
Adatkezelés célja a)     A résztvevő azonosítása

b)    A Rendezvényen való részvétel biztosítása

c)     Szervező és a Résztvevő közötti kommunikáció biztosítása

d)    Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

e)     Üzleti illemtannak megfelelő megszólítás

  f)
Adatkezelés időtartama A Szervező a Rendezvényre történő regisztráció során megadott adatokat a Rendezvényt megelőző 30 napban és a Rendezvény lebonyolítását követő 30 napig kezeli, amennyiben más adatkezelési cél és jogalap nem áll fenn (pl. panaszkezelés)
Nyilvános adatok, címzettek Ezen adatokat a Szervező nem hozza nyilvánosságra.

Az adatfeldolgozók a személyes adatokhoz szerződésben vállalt feladataiknak elvégzése érdekében hozzáférnek.

 

 

2. Képmás és hangfelvétel személyes adatok

 

A rendezvény sajtóérdeklődés központjában áll, azaz az eseményről tudósítások, ezen belül fotók és videó felvételek készülnek.

A felvételeket a társaság közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhat. A felvételek készítése a rendezvényen részt vevő látogatókat is érinthetik, tekintettel arra, hogy róluk képmás, hangfelvétel, illetve képmást és hangfelvételt is tartalmazó videó készülhet.

A társaság az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a rendezvényt látogatók a tömeg vagy nagy nyilvánosság részeként megjelenhetnek a felvételeken a nagy nyilvánosság előtt zajló események összhatásában történő bemutatása érdekében.

A rendezvény résztvevői a rendezvényen való részvétellel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy esetlegesen tömegfelvétel szereplőjeként különböző felvételeken megjelenjenek.

A Szervező a rendezvényen résztvevők tájékoztatása érdekében jól látható helyen felvétel készítésére vonatkozó figyelmeztető jelzéseket helyez ki. Amennyiben a résztvevő nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a Szervezőtől tájékoztatást kérhet, miként helyezkedjen, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését kérheti olyan módon, hogy megfelelően igazolja, hogy a kérelem benyújtója a felvételen szereplő személlyel azonos. A Szervező az igényeket szükség szerint iktatja (jegyzőkönyvet vesz fel), amely jegyzőkönyv további személyes adatokat is szükségszerűen tartalmaz.

Az Adatkezelő csak az általa készített és tárolásra kerülő képmások tekintetében tud tájékoztatást adni, illetve tudja biztosítani az érintett jogok érvényesítését:

Kezelt adatok köre képmás (fotó, videó), esetenként hangfelvétel
Adatkezelés célja a)     Rendezvényről szóló tudósítás

b)    Rendezvény dokumentálása

c)     Véleménynyilvánítás és tájékozódáshoz való alapjog biztosítása

d)    A Szervező cégtörténetének dokumentálása és archiválása

e)     A Szervező tevékenységének marketing célú népszerűsítése

Adatkezelés jogalapja Jogszabály:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:48. §  (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól  10. §  Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.

GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján a társaság jogos érdeke: A társaság jogos érdeke az általa rendezett események dokumentálása, cégtörténeti eseményeinek archiválása, brandépítés, cég- és márkaismertség növelés.

Amennyiben a fotót a Szervező az eseményről szóló tudósításon túl más célra is használni kívánja, egyedi hozzájárulást kér az érintettől bizonyítható formában. (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelés időtartama Az adatkezelési cél megvalósulásáig. A felvételeket a Szervező archívumában legalább 25 évig tárolja. A nyilvánosságra hozott felvételek tekintetében az adatkezelés időtartama függ az adott nyilvánosságot biztosító felület élettartamától is.

Egyebekben a tiltakozásnak megfelelő törlésig, illetve a hozzájárulása visszavonásáig.

Nyilvános adatok, címzettek A felvételek nyilvánosságra kerülhetnek különböző médiumokban, közösségi felületeken (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, stb.), kommunikációs anyagokban.

A Szervező célzottan nem ad át tőle független személynek személyes adatot.

A rendezvényen a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozó fotós vállalkozók a képmás személyes adatokat a megbízásban részletezettek szerint kezelik.

Adattörlés, tiltakozás az adatkezelés ellen Amennyiben a résztvevő nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a Szervezőtől tájékoztatást kérhet, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését kérheti a helyszínen, illetve az alább szereplő igényérvényesítési címeken.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Rendezvényről szóló tudósítás keretében személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az adatvedelem@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen tudja érvényesíteni. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: Elle Fashion Show 2018!

FIGYELEM! Amennyiben a Szervezőtől független médiumban vagy felületen találkozik személyes adatával, a Szervező a Rendezvény nyilvános volta miatt nem tudja érintett jogainak érvényesítésében segíteni.

 

3. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

 

Amennyiben a Rendezvényre történő regisztráció során hozzájárulását adta a Central Médiacsoport Zrt. szakmai hírlevélére történő feliratkozás során megvalósuló adatkezeléshez, megismerhette és elfogadta az alábbi linken található adatkezelési tájékoztatót  sales.centralmediacsoport.hu/adatkezeles . A hírlevél feliratkozás során megvalósuló adatkezelés részleteiről részletes tájékoztatás ott olvasható.

 

4. Egyéb adatkezelési tudnivaló

 

Adatfeldolgozók, címzettek  

Central Médiacsoport Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

 

 

 

Adathelyesbítés, adattörlés A regisztrációs és profil adatok a Profilban bármikor módosíthatók, illetve a adatvedelem@centralmediacsoport.hu email címen vagy a Central Digitális Média Kft. 1872 Budapest postai címen kérhető a módosítás
Egyéb kezelt adatok köre A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.

A Felhasználó általi Képeslapküldés esetén a feladó név és e-mail, valamint a címzett név és e-mail adata a kiküldő szerver logfájljaiban 30 napig található meg.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat adatvedelem@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen tudja érvényesíteni. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: Marie Claire Fotópályázat 2020!
Adatbiztonság A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

A Rendezvény szervezése során kezelt személyes adatok közül a feladatvégzéshez szükséges adatokhoz kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akiknek feladatellátásukhoz az adat megismerése elengedhetetlen.

A Szervező a személyes adatokhoz hozzáférő személyek számára oktatást valósított meg és belső iránymutatásokat adott ki.

 

5. Az érintett jogokat és jogorvoslatokat a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

 Budapest, 2020. augusztus 26.