Z-GENERÁCIÓS NOVELLAPÁLYÁZAT – A jövő hangjai

2023. október 07.

Pályázati feltételek

 

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett http://marieclaire.hu weboldalon, és azon belül a www.marieclaire.hu/ajovohangjai-novellapalyazat linken elérhető A jövő hangjai novellapályázat elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

 

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

 

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki 1997–2010 között született és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált, és a pályázat benyújtásakor a rá irányadó nyilatkozatokat – annak jelölőnégyzetben való elfogadásával – megteszi. A pályázati szakaszba jut mindenki, aki Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelt, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó), illetőleg a pályázat ideje alatt nem kerül jelen szabályzat szerint kizárásra.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező és a támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a pályázat adatkezelési szabályait, vagy az adatkezelési hozzájárulását a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.

 

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, és hogy a pályázati mű szerzője ő, továbbá a mű nem sérti harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.

 

 1. A Pályázat leírása

A Pályázat során a Pályázónak novellát kell írnia az alábbi 2 téma valamelyikében:

 

 1. Mentális létem
 2. AI és a jövőnk

 

A pályaműveket a marieclaire.hu-n létrehozott aloldalra tölthetik fel, a pályázati anyag technikai paraméterei:

Olyan szépirodalmi, prózai műfajban készült alkotásokat (novellákat) várunk a kiírás témájában melynek terjedelme szóközzel együtt minimum 3 000, maximum 5 000 leütés, formátumát illetően pdf, doc, docx fájlok. A pályázatra kizárólag az online regisztrációs felületen lehet jelentkezni, a regisztrációs felület kitöltésével, kapcsolattartási adatok, valamint a pályamunka feltöltésével. Egy pályázó akár több pályaművel is indulhat, azonban mindegyik pályaművet külön kell neveznie.

 

A lebonyolító által kijelölt háromtagú zsűri előzsűrizést tart és a legjobb pályaműveket küldi közönségszavazásra. A nyilvános közönség szavazás a marieclaire.hu oldalon történik. Ezen felül az előzsűrizés során a háromtagú zsűri egy pályaművet kiválaszt, amelyet szakmai díjra jelöl.

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2023. október 11. és október 31. között zajlik.

 

Nevezési időszak: pályázatok beküldési határideje 2023. október 11. 8:00 órától 2023. október 31. 23:59 óráig tart

Pályázatok feldolgozásának, megfelelőségének, elbírálásának időtartama, szakmai előzsűrizés: 2023. november 1–9.

Közönség szavazás időszaka: 2023. november 10. 8:00 – 2023. november 19. 23:59.

Eredményközlés: 2023. december 6-án megjelenő Marie Claire magazinban (8.lapszám)

A Pályázaton részt venni a Pályázat első napjának 08.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. Nevezni a Nevezési időszak első napjának 08:00 órájától a Nevezési időszak utolsó napján 23:59 óráig lehetséges, a nevezés feltétele a jelen szabályzat elfogadása. A Nevezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Nevezési időszak időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

4.1 A Pályázó a pályázati dokumentációt (novellát) a www.marieclaire.hu/ajovohangjai-novellapalyazat oldalon töltheti fel.

 

Nevezési időszak kezdete: 2023. október 11. 08:00 óra.

Nevezési időszak vége: 2023. október 31. 23:59 óra. (A 23:59 után feltöltött pályázati munkák már nem vesznek részt a pályázatban.)

 

4.2 A pályamunkával kapcsolatos előírások:

 1. a Pályázónak novellát kell írnia az általa választott 2 téma valamelyikében
 2. szöveg minimum 3000, maximum 5000 karakter hosszúságú legyen, szóközökkel együtt
 3. ami a formátumot illeti, várjuk pdf, doc, docx formátumú szövegeket
 4. a Pályázatban való részvételhez szükséges, hogy a mű felhasználáshoz kizárólagos felhasználási engedélyt biztosítson a pályázó a Central Médiacsoport részére, amelyet a pályázat elküldésével ad meg, a jelen szabályzat feltételeivel.
 5. A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan a Marie Claire magazinban, valamint a marieclaire.hu weboldalon és a social oldalain (Facebook és Instagram) történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a Central Médiának. Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedélyezésére jogosult.

 

4.3 Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden – a Central Média által megkövetelt – intézkedést megtenni, és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Médiát a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri vagy érte.

 

4.5 Megadandó adatok köre:

A pályázati munka feltöltésekor kötelezően megadandó személyes adatok: név, születési dátum, e-mail-cím. Egy pályázó egy e-mail-címről több pályamunkával is pályázhat, amennyiben maradéktalanul megfelel a részvételi feltételeknek.

 

4.6 A Central Média saját hatáskörében szabadon dönt a közönség szavazásra bocsátott pályamunkák moderálásáról, szerkesztéséről és nem tartozik magyarázattal vagy felelősséggel a Pályázó felé.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személy személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte
 • A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Médiának nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.
 • A Pályázathoz történő csatlakozás a Nevezési időszak teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

 1. Felhasználási engedély

A Pályázó a Mű elküldésével a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 42. § szerint ingyenes, kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt ad a Central Média részére, amely magában foglalja a Mű (illetőleg annak bármely részlete) nyilvánosságra hozatalát is. A felhasználási engedély biztosítása ellenérték nélkül történik, azaz a Pályázó és a Central Média élni kívánnak az Szjt. 42. § (2) bekezdés szerinti eljárási jogával

 

 1. Zsűrizés, elbírálás

Zsűrizési időszak kezdete: 2023. november 1. 08.00 óra

Zsűrizési időszak vége: 2023. november 9. 23.59 óra

 

A közönség szavazásra bocsátott legjobb pályaműveket 3 tagú zsűri választja ki, a zsűrizett pályaművek a marieclaire.hu site-on jelennek meg.

 

Az elbírálás menete

A beadott pályaműveket a 3 tagú zsűri bírálja el, akik maximum 10 jelöltet választanak ki az előzsűrizés során.

 

Előzsűrizés szempontjai:

 • Műfaji követelmény: A szöveg megfelel a novella műfaji követelményeinek. Prózában íródott, a cselekménye tömör, kevés szereplő van benne, az idő és tér viszonylag szűkre szabott. Az írás címmel van ellátva.
 • Formai követelmény: A szöveg összefüggő, bekezdésekre tagolt, van bevezetése, tárgyalása és lezárása.
 • Nyelvhelyesség és stílus: Igényes, választékos, közérthető, nem közönséges, vulgáris. Stílusjegyeit tekintve egyaránt lehet drámai, anekdota vagy jellemrajz jellegű novella. Helyesírásilag megfelel a magyar helyesírási szabályoknak.
 • Mű felépítése: Szerkezete behatárolt, lineáris, párhuzamos vagy körkörös. Van egy vagy több meglepő fordulat, hirtelen változás a cselekmény menetében, elbeszélésmódjában, ami a novella tempóját felgyorsítja és a végkifejlet közeledtét jelzi.
 • Téma egyedisége: A mű eredeti látásmódban, különleges módon dolgozza fel a megjelölt témák egyikét. Vizsgáljuk a műveknél, hogy történt-e plagizálás, más művek jogtalan felhasználása. Ha plagizálást állapítunk meg, ez azonnali kizárást von maga után.

Ezenfelül a zsűri kiválasztja az általuk legjobbra tartott pályaművet, amely megkapja a szakmai díjat.

 

 1. Közönségszavazás

A háromtagú zsűri által kiválasztott pályaművekre lehet szavazatot leadni 2023. november 10. és 19. között a marieclaire.hu oldalon. A szavazás során csak egy pályaműre lehet szavazni, és e-mail-címet kell megadni. A legtöbb szavazatot kapó pályamű nyereményben részesül. A közönség szavazáshoz nyereményjáték is kapcsolódik, melynek részletei itt olvashatóak.

Szavazás időszaka: 2023. november 10. 8:00 – 2023. november 19. 23:59

 1. Nyeremények

A zsűri által legjobbnak ítélt pályamű nyertese, azaz a szakmai díj nyertese, az alábbi nyeremények közül választhat: HUAWEI WATCH GT 4 – 41 MM OKOSÓRA (fehér bőrszíjjal) vagy HUAWEI WATCH GT 4– 46 MM OKOSÓRA (fekete sportszíjjal)

A közönségdíjas jutalma: LENOVO SMART PAPER E-ink tablet

Ezenfelül mindkét nyertes a szakmai díj és a közönségdíj nyertesének pályaműve is megjelenik teljes terjedelmében nyomtatásban a Marie Claire 23/08 lapszámában.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

 1. A nyertesek kihirdetése


A nyertesek kihirdetése 2023. december 6-án történik a Marie Claire 23/08 lapszámában.

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail-címen a magazin megjelenését követő öt munkanapon belül értesítjük. Az elektronikus postaláda és a küldemény fogadására alkalmas állapotért a Pályázó felel. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 7 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átvétele érdekében a Central Médiával, a nyereményre való jogosultságtól elesik. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mail-cím, cím és telefonszám megadása.


 1. A nyeremény kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Médiával a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt a Central Média kézbesíti a nyertesnek. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

A nyereményt kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázónak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

 1. Felelősség

 

A Pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Médiának általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Médiával vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Médiát a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

 

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30. napig elérhető a www.marieclaire.hu/ajovohangjai-novellapalyazat weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az marieclaire.hu@centralmediacsoport.hu e-mail-címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

 1. Adatkezelés

 

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest

E-mail: info@centralmediacsoport.hu Web: www.centralmediacsoport.hu

Telefon: +36 1 437 1100 Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-048280

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán, ügyvezető

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

 

Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Pályázatban történő részvétel során a pályázó adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Időtartam
A Pályázatban résztvevő játékos e-mail-címe, neve, születési dátuma A pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása a pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Pályázatban résztvevő játékos e-mail-címe Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Central Média és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása a pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8 év

 

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)    A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése          Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény      8 év

 

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: marieclaire@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt., 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 2. a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 3. b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 4. c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a MPL – MPL TRANS Kft (1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53.) részére átadja.

 

 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (Link!)

Kelt: Budapest, 2023. 10. 06.