Sikerrel zárult Magyarország első roma-zsidó kísérleti projektje

2016. május 09.
20 hónap után sikerrel zárult Magyarország első roma-zsidó kísérleti projektje, a MORE*. A projektben halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalok vettek részt azzal a céllal, hogy megtanulva a közösségépítés alapjait, a későbbiekben önállóan is képesek legyenek iskolai érzékenyítő foglalkozásokat, jövőbeni táborozásokat, rövid és hosszútávú projekteket lebonyolítani saját közösségükben.

A projektet lebonyolító budapesti zsidó közösség tagjai több mint másfél éven keresztül dolgoztak együtt azokkal a roma fiatalokkal, akik változást szeretnének elérni környezetükben. A résztvevők a közösségépítésen kívül együtt gondolkodtak identitásról, csapatmunkáról, a roma közösségek helyzetéről, vezetői készségekről és a civil szféráról. A projekt záróeseményeként a képzésben részt vett fiatalok a terepen is kamatoztathatták megszerzett tudásukat: 50 sajókazai első-harmadik osztályos roma kisgyereknek tartottak önállóan egy egész napos edukációs workshopot.

A projekt végére a szervezők a csoporttal közösen megteremtették egy önfenntartó roma ifjúsági szervezet alapjait, amely a pozitív roma identitás megélésével jobbá teszi a résztvevők önképét, és tagjai aktívan részt vesznek a helyi ügyek alakításában. A cél az, hogy ez a kezdeményezés létrehozzon egyfajta jó gyakorlatot, támogatva az alulról jövő civil kezdeményezések rentábilissá tételét.

A More projekt a MAZS Alapítvány roma-zsidó ifjúsági vezetőképzési programja, amely a Dr. Ámbédkar Iskolában, Sajókazán valósul meg az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap és az EUJS támogatásával.

* A More szónak több jelentése van: héberül tanárt, cigányul embert jelent. Így az elnevezés jól tükrözi két fő célunkat, a közösségépítést és az oktatást.