Egy kukoricás, amit bárki elfogadna

2017. október 30.
A modern magyar festőművészet egyik vezéralakjának, Rippl-Rónai Józsefnek a legkedveltebb korszakát, a kukoricaszemekhez hasonló festékfoltokról, ő maga nevezte el kukoricásnak.

A művész pályájának egyik legizgalmasabb fordulata volt, amikor 13 év után végre hazatért Párizsból, és szülővárosában telepedett le. Újító, modernista stílusával nem várták éppen tárt karokkal Magyarországon. Francia feleségével kezdetben igen szerényen éltek, Kaposváron egy kis parasztházat vásároltak, amit a párizsi lomtalanításokon szerzett bútorokkal rendeztek be. Enteriőr képei azonban hamar sikert és anyagi bőséget hoztak.

Annak ellenére, hogy kortársai – Benczúr Gyula, Székely Bertalan – mind budapesti palotákban laktak, ő mégis a vidéket választotta. 1908-ban, az immár tehetős festő, megvette a Róma-villát, és itt alakította ki műtermét. A villa igazi művészeti központtá vált, gyakran megfordult itt az alkotó elit: Andy Endre, Móricz Zsigmond, vagy a festők közül Márffy Ödön is. Nem véletlen, hogy Rippl gyakran választotta témául az épületet, a környező parkot és az itt vendégeskedőket.

Rippl-Rónai József: A Róma-villa ősszel (1914 körül), BÁV 69. Művészeti aukció, eladási ára: 62 400 000 Ft.

 

Ez a pazar, burjánzó környezet képeinek színvilágát is meghatározta. A legkedveltebb kukoricás korszakában a festményeit darabjaira, mozaikokra bontotta. A harsány, életvidámságról árulkodó színek, egyszerű témák mind a vidéki boldogságról tanúskodnak.

Rippl-Rónai József: Aratók (1910-es évek), kikiáltási ára: 28 000 000 Ft.

 

Hogy miért akar valaki a művészeti élet központjának számító Párizs vagy éppen Budapest helyett egy vidéki kisvárosban élni? Erre ő adja meg a választ 1906-os kiállítási katalógusában:

Idehaza az intim élet adta meg az inspirációkat. A család, a rokonság, ösmerősök szokásait, életét figyeltem meg. Kisvárosi alakok, typusok érdekeltek. Ezeket festettem a társadalom minden rétegéből. Engem nagyon érdekelnek: a kőműves, a tanár, a pap, a pintér, a suszter, az asztalos  mindmegannyi karakterkép. Egy-egy jellemző vonásuk van, mint a természeti tárgyaknak, kőnek, vasnak, fának. Szeretem bennük, hogy különböző vonásaik külsőleg is megnyilatkoznak, hogy hivatásuk, mesterségük, társadalmi mivoltuk már a formájukból, mozdulatukból kitetszik.

A cikkben szereplő „Aratók” című festmény a BÁV 71. Művészeti aukcióján kerül kalapács alá. Az árverés kiállítását november 4-14. között ingyenesen tekinthetik meg a BÁV Apszistermében. Az aukcióra november 14-15-én a MOM Kulturális Központban kerül sor.

További információ és katalógus: www.bav.hu/aukcio