Kurtág György előtt tisztelegnek zenésztársai

2016. február 09.
Születésnapján nagyszabású rendezvénysorozattal tisztelegnek magyar és külföldi muzsikusok a világ legnagyobb zeneszerzői között számon tartott Kurtág György előtt. Február 14. és 21. között megrendezendő Kurtág 90 fesztivál hatalmas ívet jár be szerző szóló- és kamaradarabjaitól a kórusműveken át a nagyzenekari kompozíciókig. A fesztivál a Müpa, a Zeneakadémia és az Editio Musica Budapest partnerségével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a BMC szervezésében valósul meg.

Ma Kurtág György a zenei világ egyik csodája. Kilencven évesen, dacolva a hanyatló testtel, töretlen alkotóerővel dolgozik élete első (!) operáján. Kurtág mai portréja elképzelhetetlen felesége, Márta nélkül, akivel 1947 óta házasok. Egy újabb csoda. „Márta a kivetített szuper-énem. Neki van arányérzéke” – vallja Kurtág. Ő műveinek első kritikusa, zongoradarabjainak a szerzővel kongeniális előadója. Aki látta valaha négykezes koncertjüket, ahogyan a Játékok-sorozat darabjait és Bach-átiratokat játszanak, az elmondhatja, hogy az emberi és művészi összetartozás felfoghatatlan mértékével találkozott. Két ember tökéletes harmóniájával és egységével.

A kisformákban való gondolkodás sokáig meghatározta Kurtág pályáját. Egyes tételei gyakran mindössze tíz-húsz másodpercbe sűrítenek egy-egy érzelmet, gesztust, vagy egy egész drámát. Kurtág az aforisztikus rövidség költője, aki vonzódik a töredékhez, mert az a befejezetlensége, sokértelműsége által szorosabb kapcsolatot tart fenn a megmagyarázhatatlannal, a misztikussal, a csodával, és a végtelennel, mint a legtökéletesebb klasszikus remekmű. E tekintetben Kurtág „őse” nem Goethe és főként nem Schiller, hanem Novalis és Hölderlin, nem Palestrina, hanem Schütz, nem Mozart, hanem Schumann. Kurtág szerint a befejezett vers sokszor nem hagy teret a zeneszerzői képzeletnek. József Attila, Franz Kafka, Friedrich Hölderlin vagy Samuel Beckett egy-egy sora, néhány szava viszont olyan gondolati súlyú töredék, amelynek „befejezése”, „kiegészítése” egy egész élet munkája lehet. Az említett költők életművének vezérfonala a szenvedés és az őrület. Ilyen fajsúlyú szövegekből születtek

Kurtág miniatúrái, amelyekből ciklusok épülnek, s megszületik a nagyforma. Kurtág e „töredékekből” épít olyan katedrálisokat, mint a József Attila töredékek (1981), vagy egyik főműve, a Kafka-Fragmente, de ebbe a vonulatba illik a Rimma Dalos orosz szövegére komponált két ciklus, A megboldogult R. V. Truszova üzenetei (1981), mely a nemzetközi sikert meghozta a zeneszerző számára, és a Jelenetek egy regényből (1982) is.

Kurtág szerint „egész életünk nem más, mint egyetlen zarándoklat, hogy visszaszerezzük a bennünk elveszett gyermeket.” Az az elfogulatlan érdeklődés, teljes nyitottság és lángoló szeretet, amellyel a zenetörténeti múlt egy-egy alkotója iránt él benne, arra utal, hogy sikerült megtalálnia magában ezt a gyermeket. Ebből adódik, hogy a kortárs zeneszerzők közül talán Kurtág viszonya a legproblémamentesebb a zenetörténeti hagyományhoz. Fölényesen, enciklopédikus teljességgel ismeri a zeneirodalmat. A kamarazenei repertoárt évtizedeken keresztül tanította. Mégsem kell félnie, hogy csupán utánzóvá válik: kompozícióinak számos pillanata a zenetörténeti múlt számára legkedvesebb pillanatait visszhangozza, de félreismerhetetlenül egyéni és közvetlen módon. Hasonló a viszonya a magyar és a román népzenéhez is. Zenei gondolkodását meghatározzák a népzenei tapasztalatok (egyes tételei a számtalan változatban léteznek, mint a népdalok), Kurtág nem akarja tudatosan folytatni Bartók és Kodály magyar hangját, de nem is menekül e hatástól. Így őrizheti zenéje a mai napig – minden ideológiától mentesen – a magyar és közép-európai folklór lenyomatát.

Egyes elemzői szerint Kurtág egész életműve a nagyformáért való küzdelem jegyében telik. Kései műveiben egyre közelebb kerül a célhoz, amint azt a hegedűre, brácsára és zenekarra komponált… concertante Op. 42, vagy román szövegre írt Colindă-Baladă Op. 46. is jelzi.

Egy magyar népdal szövege szerint: Aki dudás akar lenni / pokolra kell annak menni / ott kell annak megtanulni / hogyan kell a dudát fújni.” A jelek szerint Kurtág bejárta ezt az utat, s dudáján immár eljátssza nekünk az elfelejtett szépség dallamát. Megszenvedett ezért a szépségért, ezért neki elhisszük, s leginkább neki hisszük el, hogy létezik még ilyen.

Szerző: Farkas Zoltán

A Kurtág 90 fesztivál programja

2016. február 14. (vasárnap) 19:30
BMC Koncertterem

Kurtág 90 – Truszova / Szálkák / Ahmatova

Műsor:
Kurtág György: A boldogult R.V. Truszova üzenetei, Op.17 / Szálkák – Vékony Ildikó emlékére / Négy Ahmatova-költemény, Op.41

Közreműködik:
Natalia Zagorinskaya – ének
Szalai András – cimbalom
UMZE Kamaraegyüttes

Vezényel: Eötvös Péter
________________________________________

2016. február 15. (hétfő) 17:30
BMC Könyvtár

Kurtág 90 – Más nézőpontból – kerekasztal-beszélgetés

Zenészek és más művészeti ágak reprezentánsai beszélgetnek Kurtág György művészetéről

Közreműködik:
Csalog Gábor, zongoraművész
Földényi F. László, esztéta, műkritikus
Jeney Zoltán, zeneszerző
Kemenes András, zongoraművész
Szűts Miklós, festőművész
Ungváry Rudolf, újságíró

A beszélgetést vezeti Farkas Zoltán, zenetörténész
________________________________________

2016. február 15. (hétfő) 19:30
BMC Koncertterem

Kurtág 90 – Zongoristák köré

Kurtág György:
Játékok – részletek
Jelek, játékok, üzenetek – részletek
Nyolc duó op.4.
Jelek, játékok, üzenetek – részletek
Varga Bálint Ligatúrája
Átiratok Purcell és Bach műveiből
Négykezesek a Játékok 4. és 8. füzetéből
Hommage a Berényi Ferenc 70
Örökmozgó (talált tárgy)
…..és mégegyszer: Virág az ember

Közreműködik:
Csalog Gábor – zongora
Kemenes András – zongora
Lisa Romain – hegedű
Szalai András – cimbalom

Ludium Együttes:
Kiss Péter, Andor Krisztián, Dani Imre, Németh András, Palojtay János,
Fejérvári Zoltán, Tornyai Péter, Újházy Gyöngyi

________________________________________

2016. február 16. (kedd) 19:30
BMC Koncertterem

Kurtág 90 – Hommage à Kurtág – magyar pályatársak művei

Műsor:
Szőllősy András: Elégia / Vidovszky László: Budapest Promenade / Jeney Zoltán: Herakleitoszi töredékek / Ligeti György: Csellóverseny

Közreműködik:
Rohmann Ditta – cselló
UMZE Kamaraegyüttes

Vezényel: Rácz Zoltán
________________________________________

2016. február 17. (szerda) 19:30
BMC Koncertterem

Kurtág 90 – Játékok

Műsor:
Johann Sebastian Bach: Háromszólamú invenciók BWV 787-801 közöttük / Kurtág György: Jelek játékok, üzenetek vonóstrióra / Pilinszky János: Kórkép és hattyúdal / Klárisok / Kurtág György – Olivier Cuendet: Játékok – átiratok kamaraegyüttesre

Közreműködik:
Kruppa Bálint – hegedű
Tornyai Péter – brácsa
Zétényi Tamás – cselló

Nemzeti Énekkar
Vezényel: Antal Mátyás

Nemzeti Filharmonikusok Kamarazenekara
Vezényel: Olivier Cuendet
________________________________________

2016. február 18. (csütörtök) 18:00
BMC Koncertterem

Kurtág 90 – Kocsis Zoli hangjegyfüzete

Kocsis Zoltán Kurtág György által összeállított kéziratos hangjegyfüzetének bemutatója

Közreműködik:
Kocsis Zoltán – zongora
Beszélgetőtárs: Wilheim András, zenetörténész
________________________________________

2016. február 19. (péntek) 19:30
Zeneakadémia

Kurtág 90 – Születésnap

Műsor:
Kurtág György: Petite musique solennelle en hommage à Pierre Boulez / …quasi una fantasia…, Op.27 no.1 / Op. 27 no.2 – Double Concerto / Üzenetek zenekarra Op. 34 / Új üzenetek zenekarra Op. 34a / Kurtág György – ifj. Kurtág György – Olivier Cuendet: Zwiegespräch – dialógus szintetizátorra és zenekarra

Közreműködik:
Pierre-Laurent Aimard – zongora
Tamara Stefanovich – zongora
Louise Hopkins – cselló
ifj. Kurtág György – elektronika, billentyűs hangszerek
Szent Efrém Férfikar
Concerto Budapest

Vezényel: Keller András
________________________________________

2016. február 20. (szombat) 19:30
Müpa Fesztivál Színház

Kurtág 90 – Kurtág Home Video

Műsor:
Kurtág Judit egy évtizednyi filmfelvételeiből összeállított dokumentumfilmje zenei köszöntőkkel /
Kurtág György: Kafka-töredékek, Op.24

Közreműködik:
Pierre-Laurent Aimard – zongora
Xelo Giner – bariton szaxofon
Ken Hakii – brácsa
Hiromi Kikuchi – hegedű
Szalai András – cimbalom
Juliane Banse – szoprán
Keller András – hegedű

________________________________________
2016. február 21. (vasárnap) 19:30
Koncertterem

Kurtág 90 – A csaknem ismeretlen Kurtág

Műsor:
I. A csaknem ismeretlen Kurtág
Kurtág György: Suite (1950-51) zongorára, négy kézre / Életút op.32 (1982) két basszetkürtre és két zongorára /Herdecker Eurythmie op.14 (1979) / …for Steven… (2010) / Sappho: Δεδυκε μεν α σελαννα… (1994-98) / Schatten (200-2002) / Rilke: Schlußstück (2005) / Varga Bálint ligatúrája (2007) / Jelenetek op.39 – szóló fuvolára – ŐSBEMUTATÓ / Suite (1943) zongorára / Hérekleitos-töredékek (1999) / Kedves (1952) / Kedves-kettő (2007) / Hommage a Kurtág Márta / Kedves 2-3 (2009) / …coupe égypien en route vers l’inconnu… […egyiptomi pár, úton az ismeretlen felé…] (2013) / (passio sine nomine) (2015) / …ein Brief aus der Ferne an Ursula… (2014) / Ligatura-Message to Frances-Marie –- The Answered-Unanswered Question op. 31/b (1989)

II. Virágok a régi muzsika kertjéből
Schütz: Eile, mich, Gott, zu erretten / Bach Kurtág: Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 599 /Bach Kurtág: Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn, BWV 601 / Bartók: Népdalféle (Mikrokosmos 100.) /Cage: Five / Frescobaldi: Toccata a Fiori musicali című gyűjteményből / Tractus: Vinea facta est dilecto / Webern: Három kis darab csellóra és zongorára, op.11 / Stravinsky: Három darab klarinétra / Ligeti: Der Sommer / Mozart: Adagio az Esz dúr divertimentóból, KV 563 / Muszorgszkij-Kurtág: Intermezzo in modo classico / Schubert: Herbst; Im Frühling / Beethoven: G-dúr bagatell, op.126 no. 1 / Haydn-Kurtág: Adagio sostenuto a G-dúr vonósnégyesből, op. 76 no. 1

Közreműködik:
Wilheim András – a műsort szerkesztette és zongorán közreműködik
Bán Máté –- fuvola
Borbély László – zongora
Darázs Renáta – szoprán
Dóry Zsuzsa – gordonka
Klenyán Csaba – basszetkürt
Kruppa Bálint – hegedű
Márton László – recitació
Mizsei Zoltán – ének
Szalai András – cimbalom
Szűcs Péter – basszetkürt
Tornyai Péter – hegedű
Zétényi Tamás – gordonka