Gondoskodás nélkül nincs virág: a kollektív felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet a Ludwig Múzeum kiállítása

2023. szeptember 10.
A Ludwig Múzeum új időszaki kiállítása a gondoskodás témakörét járja körül, a bemutatott művek sokszínűsége pedig azt támasztja alá, hogy a gondoskodás korunk egyik kulcsfogalma, melynek kritikai potenciálja sem elhanyagolható.
Gondoskodás nélkül nincs virágzás: a kollektív felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet a Ludwig Múzeum kiállítása

A gondoskodás mindannyiunk közös tapasztalata, mely a születés pillanatától a halálig meghatározza életünket. Értelmezhető személyes módon (öngondoskodás), az interperszonális kapcsolatok szintjén (gyerekekről, betegekről, idősekről való gondoskodás), de kiterjeszthető a természeti létezőkre, tágabb értelemben pedig magához a Földhöz való óvó viszonyulásra is. A gondoskodás sokrétű fogalma erőteljes gazdasági-politikai vetülettel is rendelkezik, a gondoskodási válság, a gondozási migráció, a globális gondoskodói láncok és azok hatása korunk egyre sürgetőbb kérdései közé tartoznak.  

A kiállítás címe, Vigyázat, törékeny ∞ Handle with Care egyaránt utal a gondoskodásra szorulók kiszolgáltatottságára, a gondozó és gondozott között fennálló aszimmetrikus viszonyrendszerre, az élet törékenységére és az ökoszisztémánk sérülékenységére, a szociális háló hézagjaira és a gondoskodás mindennapi rítusaira – de legfőképp a kollektív felelősségvállalás szükségességére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor magára a múzeum szerepére is vonatkoztatható, melynek a műtárgyak gondos kezelésén túl új, a társadalmat érintő feladatokkal és kihívásokkal kell szembenéznie.

Gondoskodás nélkül nincs virágzás: a kollektív felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet a Ludwig Múzeum kiállítása

Katerina Seda: From Morning Till Night

A többszintű – szociális, gazdasági, természeti, egészségügyi – válság időszakában a kiállítás arra keresi a választ, miként értelmezhető a gondoskodás változó fogalma, és mi a művészet (és a múzeum) szerepe annak újragondolásában. A kurátor szó eredeti jelentését (curare gondoz, ápol, gyógyít) szem előtt tartva mi jelentheti egy „gondoskodó” múzeum alappilléreit? Hogyan válhat egy kulturális intézmény társadalmi kérdésekre érzékenyebb, befogadóbb, nyitottabb, hozzáférhetőbb, közösségépítő, egyszóval relevánsabb hellyé?

A kiállítás egy művészettörténész-kurátor, Popovics Viktória és egy múzeumpedagógus-művész, Dabi-Farkas Rita közös gondolkodásának kezdeti állomása, illetve (rész)eredménye, amely a társadalmat és a művészeti intézményrendszert egyaránt átható, egyre fokozódó „gondoskodói válságra” szeretne reagálni. A kiállítás egyik sarokköve Tarr Hajnalka részvételi-közösségi projektje, mely a nap mint nap ápolási, gondozói, gyógyító munkát végző megannyi kéznek állít szimbolikus emlékművet. A kiállítás címét viselő mű egyik célja, hogy a művészet eszközeivel tegye láthatóvá mindazt, ami számokban nem vagy nehezen kifejezhető. A különböző művek nem lehatárolt tematikák mentén, inkább azok összefüggéseiben foglalkoznak többek között az anyasággal és az ahhoz kapcsolódó tabutémákkal, a gondoskodási tevékenységek státuszával és egyenlőtlen elosztásával, a gondoskodás egyéni és kollektív vetületeivel, valamint a művészet gyógyító, javító potenciáljával. A kiállítás inkább valós helyzeteket mutat be, kérdéseket vet fel, mintsem kész válaszokkal szolgál a felvetett problémákra.

Gondoskodás nélkül nincs virágzás: a kollektív felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet a Ludwig Múzeum kiállítása

Daucikova Anna

A létrejött kiállítást egy hosszú távú program első állomásának tekintjük, amelyet arra szeretnénk felhasználni, hogy a múzeum megszokott, viszonylag szűk látogatói közönségén túl új, szélesebb befogadói csoportokhoz is elérjünk. A kiállítótér fizikai falait mintegy átlépve a múzeum épületének közösségi tereit is használatba vesszük (lépcsőház, jegypénztár, könyvtár, Lumi-tér), a kiállítás pedig külső helyszínekre is kiterjed (Hospice Ház, Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona).