Női testünk mandalája 1. rész

2017. április 16.
Egy modern jógini tanításai modern nőknek a női testről - Janits-Szabó Virág, a Városi jógi egyik alapítójának útmutatása.

A női test hagyományai

Sokféle női hagyományban élünk, melyek mind megpróbálják formálni a testhez fűződő kapcsolatunkat. Vannak szigorúan vett formai, testi irányzatok: ilyen például az egészséges, fitt, örökifjú test divatja. Ezen hagyományok a testbe vetik bizalmukat, azon keresztül keresik a boldogságot. Sok hasznot hoznak, de a mulandóság és az idő elleni küzdelem gyakran okoz fájdalmat. Hiszen az idő, akármennyire is tagadjuk, pillanatról pillanatra hatással van ránk, csupán késleltethetjük azt, de elkerülni nem lehet.

Vannak energia szintű hagyományok, amelyek a lelkiségünkön, érzelmeinken, valamint gondolkodásmódunkon keresztül formálják a testről alkotott képünket. Ezen trendek alapján ugyan feltámad bennünk a testünk állapotának és tulajdonságainak maximális elfogadása, felvállalása, de ez gyakran átcsap egyfajta bizonyítási vágyba. Ilyenkor haragot és büszkeséget alakítunk ki, a világba kiabálva: én így vagyok szép, fogadj el! Mindenképpen érdemes szembe néznünk azzal, hogy elfogadást csakis akkor várhatunk, ha magunk is elfogadunk másokat, akár teljesen eltérő látásmóddal.

Vannak úgynevezett tudati, szellemi hagyományok is, amelyek, túlélve a történelem különböző csapásait, mégis mindig felbukkannak. Jómagam a Női bölcsesség hagyományát képviselem, és ezen átadáson belül a testnek rendkívül fontos szerepe van. A testet mandalaként látjuk, egyfajta templomként, amely kapuvá válhat valódi természetünk felismeréséhez, amely maga a szabadság. Ebben a szemléletben látva, élve női testünket alapvetően megváltozik minden, amit addig gondoltunk magunkról. Ráébredünk az igazságra: testünk lehetőség, kincs, sőt, fegyver. Ha tiszteljük.

Női tested mandalája

A mandala egy szanszkrit szó, amelyet gyakran erőtérnek szoktunk fordítani. Amikor a testünket mandalaként látjuk, akkor egyetlen, jól körül határolható térként tiszteljük, amely bár hasonlít más testekre, mégis, utánozhatatlanul egyedi. Ugyanakkor e mandala örökösen változó is, hiszen a mulandóság folyamatosan dolgozik rajta, minden egyes megélt pillanata visszahozhatatlan állapot. Mi is következik a mandalaságból?

Egy mandalának van egy vagy több középpontja: a női test is erőközpontokkal rendelkezik, mint pl. a keresztcsontunk vagy a méhünk. Egy erőtérnek vannak kapui, így a testnek is. Ezek lehetnek fizikai kapuk, mint a száj vagy a szemek, illetve lehetnek energetikai kapuk, mint a torok vagy a fejtető. Minden mandalának vannak védelmi vonalai, több rétegben óvva a központokat. Testünkön ilyen a bőr, de ide tartozik az immunrendszer vagy a szerveket körülvevő hártya.

És végül, bár tudom, milyen furcsán hangzik: egy mandalában mindig van valamilyen központi szimbólum, vagy misztikus lény. Az általam használt tibeti mandalákban gyakran istennők és istenségek táncolnak. Ezek csak részben vallási szimbólumok, mert valójában belső természetünket hivatottak kinyilvánítani. Mit is jelent ez? Azt, hogy minden női testben ott táncol egy istennői minőség, ha tudunk erről, ha nem.

Mire tanít a testmandala szemlélet?

• Egy mandala szakrális tér, azaz olyan forma, amelyben mindennek jelentése, sajátos szimbolikája van. Ezen jelentések megértése során úgy ismerhetjük meg női testünket, mint még soha. Mondok egy példát: úgy tartjuk, a tenyerünk közepén, ahol fehér folt szokott megjelenni, a szívünk kapuja található. Ennek nyitása összeköti szívünket a kezünkkel, vagyis a tetteinkkel. Úgy cselekszünk, ahogyan azt a belső bölcsességünk diktálja.
• Ha a testünk templom, akkor úgy is kell vele bánnunk: tisztítjuk, díszítjük, javítgatjuk, csodáljuk, és megtiszteljük, amíg csak van. Ugyanakkor a templom terében megnyugodhatunk, és békére lelhetünk. Gyakorlataink megtanítanak erre.
• Ha mindenkinek egyedi mandala teste van, elkezdhetjük végre tisztelni ezt egymásban is. Arról se felejtkezzünk el, hogy minden nőben istennő táncol, így, ha valakit nehezen szeretünk, ezt vizualizáljuk. Az elfogadást segíti, ha mélyebbre nézünk!
• A női test mandala szemlélete összehozza a nőket: mintha egyetlen, hatalmas erőtér tökéletes illeszkedő darabkái lennénk. Hálót alkotunk, és mindenki ugyanolyan fontos része ennek, bárki mozdítja is meg a szálakat, mindenki megérzi. Számít, amit teszünk.

A következő részekben kitérek a fő szerveink és érzelmeink kapcsolatára, a test kapuira és központjaira is.

www.varosijogi.hu