Fiatal magyar fotósok képei a generációk közti falakról

2023. június 11.
A Mint Te és Én című kiállítás a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait, valamint a médium különböző határátlépéseit mutatja be 30 fiatal fotográfus közel 100 korszakalkotó művén keresztül.
Fiatal magyar fotósok omlasztják le a generációk közti falakat

A kiállítás azt vizsgálja, van-e koherencia az 1980 utáni korszak sajátos politikai légkörében született, a digitális bumm pillanatát testközelből megtapasztaló, annak termékeit készségszinten használó egyének megéléseiben? Beszivároghatnak-e tudat alatt ezek a megélések a fotográfusok munkáiba?

A generációk a történelem pulzusai, a változás motorjai, amelyeket a tradíciók megismerése, az azoktól való elmozdulás igénye, a hagyományok tisztelete, de azoknak új tapasztalatokon és tudáson való átfolyatása hajt. A posztmodern társadalom lazán egymáshoz kapcsolódó egyénei számára természetes a hagyományok és a legújabb stílusok közötti átjárás lehetősége, pozitívan kötődnek a divathoz, a közösségi médiához, kötődéseik pedig egyre kevésbé politikaiak, vagy az ellenállás eszközei. Számukra a sokféleségnek, a különbözőségnek, a mobilitásnak, a kommunikációnak, a decentralizálásnak van értelme, mert egy olyan korban élnek, ahol minden változásban, folyamatban levőnek látszik.

Fiatal magyar fotósok omlasztják le a generációk közti falakat

Éder Krisztián

Vajon az egymás mellé helyezett változatos technikai kísérletezésekből, a műfajon belüli különböző konceptuális megközelítésekből levonhatóak bizonyos tanulságok, kirajzolódhatnak közös metszéspontok, esetleges korszakos témák? Létezik Kollektív Generációs Tapasztalat?

Mint Te és Én címválasztás éppen ezt az állapotot igyekszik szimbolizálni. Az egyén számára oly fontos függetlenségre és személyes identitásra, az Énre ugyanúgy utal, mint az egymástól való különállásra és az abból fakadó társas magányra, de jelenti a valós vagy virtuális közösséget, az összetartozás romantikus vágyát is.

A kiállítás terjedelmi korlátai miatt csak egy kis szeletét tudja bemutatni a kortárs magyar fotográfiát karakterizáló gazdag életműveknek, de így is felbecsülhetetlen értékű vizuális forrása és látlelete lehet a fotográfia egy korszakának, számunkra, akik benne élünk. Rólad, rólam és rólunk szól.  

A kiállításhoz kapcsolódóan azonos címen készült egy 150 oldalas katalógus a Mai Manó Ház kiadásában, ahol a kiállító alkotók képeit, életrajzát a kurátor, Sárvári Zita esszéje, valamint Gerhes Gábor, Kudász Gábor Arion, Sziládi Mónika és Ujj Zsuzsi rövid, gondolatébresztő szövegei is kiegészítik. A katalógus a Mai Manó Könyvesboltban megvásárolható.

Fiatal magyar fotósok omlasztják le a generációk közti falakat

Ember Sári

„A fotográfia többgenerációs tapasztalata és a kortárs képalkotó technikák együtteséből összeálló alkotói módszerek kirajzoltak visszatérő motívumokat, tematikus érdeklődési köröket  – mint a gyermeknevelés, család, emlékezet, mediális kísérletek, határátlépések, megújított hagyományos technológiák, antropológiai és társadalmi kutatások, identitás, testkoncepciók, köz- és magánszféra, performativitás –, de a választott alkotók diverz életművei nem indokolták, hogy egységekbe kényszerítsük őket csak egyetlen művük, vagy technikai megoldásaik alapján. Ezek az alkotások öntörvényű esztétikai entitásként több nézőpontból is megközelíthetőek. Nem a látható világ ábrázolásának eszközeként működnek, hanem a fotó mediális lényegének kiaknázásaként azt mutatják meg, amit az alkotó művészi szándéka szerint akar. Érzékeny és koncepciózus alkotások. Körültekintően kimódolt, a fotográfiai hagyományokhoz tisztelettel kapcsolódó, de attól szükségszerűen és tudatosan elmozduló művek. Frissek, okosak, érett, de progresszív felfogásról tanúskodnak. Olyan fotográfusok munkái, akik szenvedélyes művészek” – nyilatkozta Sárvári Zita, a kiállítás kurátora.

Fiatal magyar fotósok omlasztják le a generációk közti falakat

Klenyánszki Csilla

Kiállító alkotók: Álovits Bálint, Bartha Máté, Bede Kincső, Bilak Krystyna, Biró Dávid, Bognár Benedek, Bolla Szilvia, Dobokay Máté, Ember Sári, Éder Krisztián, Fabricius Anna, Gáldi Vinkó Andi, Geibl Kata, Ladocsi András, Kis-Kéry Anna, Klenyánszki Csilla, Andreas Laszlo Konrath, Kontha Dora, Móró Máté & Szanto Borbala, Neogrády-Kiss Barnabás, Perlaki Márton, Pósalaki Anett, Puklus Péter, Rédling Hanna, Schmied Andi, Schuller Judit Flóra, Standovár Júlia, Szalai Dániel, Vékony Dorottya, Vizi András Tibor

A Mint Te és Én – Fiatal magyar fotográfia tárlatot augusztus 19-ig nézheted meg a Magyar Fotográfusok Házában, azaz a Mai Manó Házban.