Miért jó a szív és szexualitás alapképzés?

2019. március 24.
Áprilisi lapszámunkban Szexuális fejlődésünk útvesztőjében címmel jelent meg cikkünk. A cikk kapcsán interjút készítettünk Maya Schrier-Kerstannal, a Heart and Sexuality pszichoterápiai módszer alapítójával és vezető trénerével.

A keletnémet születésű fizikatanárnő személyes indíttatásból indult el a terápiás úton. Holland férje van, és gyerekei születése után olyan módszer után kutatott, amellyel saját elakadásait, feszültségeit oldhatja. Először a művészetterápiával, majd a testorientált pszichológiával foglalkozott, és miközben gyógyult, terapeutává vált. Éveken át számtalan területen mélyítette tudását: mint a body mind, az öt ritmus, a pszichoszintézis, a Gestalt-terápia, a szomatodráma,  a sexual grounding és különböző meditációs technikák. Munkájára hatottak a keleti filozófiai irányzatok, és sokat merített az antropozófiából. Pár éve létrehozta az egyre népszerűbb Heart and Sexuality (Szív és szexualitás) terápiát. Maya Schrier-Kerstannal beszélgettünk.

Mi takar a Heart and Sexuality (a továbbiakban: HST) terápia?

Ez egy testfókuszú pszichoterápiás módszer, melynek célja megtalálni a kapcsolódást a szív és a genitáliák között, és elérni azt, hogy intim kapcsolatainkban mindkettőt érzékelni tudjuk. Ezt úgy érjük el, hogy újraírjuk pszichoszexuális fejlődésünk korai emlékeit, annak minden szakaszában.

Miért van szükség az emlékek újraírására?

Mindnyájan azzal a belső biztonsággal születünk erre a világra, hogy rendben vagyunk, jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk. De ha a környezetünk visszajelzései miatt ez a kép sérül – azaz nem kapunk elég szeretetet és elfogadást –, akkor a belső képünk és a kinti világ által tükrözött kép összeütközésbe kerül. Ezt a belső konfliktust és az ebből fakadó rossz érzéseket pedig cipeljük magunkkal a felnőttkorunkig, és belevisszük őket a párkapcsolatainkba, sőt a gyerekeinkkel való kapcsolatunkba is. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a korai, negatív imprinteket testszinten is meg tudjuk változtatni. Ezért megyünk végig az egész életúton a fogantatásunk pillanatától kezdve. Ezen az úton pszichoszexuális fejlődésünk minden fontos pontjánál felfedezzük az alapmintáinkat, és a gyakorlatok segítségével, pozitív megéléssel felülírjuk őket.

A tanfolyamon nagy hangsúlyt kap a szexualitás energiája. Beszélne erről egy kicsit?

A HST-ben úgy tekintünk a születésünkre, mint szexuális energiák eredményére, azaz a szüleink szexuális energiáinak összességére – így ez az energia alapjaiban határoz meg minket. Életfenntartó erőként, a kreativitást és alkotást tápláló energiaként jelenik meg. Bár szexuális energiával dolgozunk, de nem a szexről van szó. Az emberek többsége nincs tudatában ennek az energiának az olyan tartalmaival, mint ártatlanság, kíváncsiság, tisztaság. Nem hallottak arról, hogy ezeket szabályozni, irányítani lehet.

Tekintélyes szakmai út áll ön mögött. Ez milyen változásokat hozott a magánéletében? 

Egyre inkább sikerült a fejemből a testembe érkeznem. És közben rájöttem, hogy másoknak is tudok segíteni ezekkel a módszerekkel. Mindez megmentette a házasságomat, és a fiaimmal is jobb lett a viszonyom.

Terápiás tanulmányai során mikor érezte úgy, hogy megérkezett, hogy megtalálta a jó irányt?

A holland Willem Poppelier Sexual grounding módszere nagyban különbözött a többitől: a gyökerénél fogta meg és kezelte a problémát. Direkt módon és néha nagyon konfrontatívan látott munkához. Nekem nagyon tetszett ez a megközelítési mód, mert az én életemben is sok feldolgozandó dolog volt a szexualitással kapcsolatban. Sok éven keresztül tanultam tőle. Ám később úgy éreztem, hogy ennek a módszernek a keretein belül már nem tudok tovább fejlődni, és külön úton indultam el. Kialakítottam egy strukturáltabb és könnyebben érthető irányzatot. 

Miben más ez az új irányzat?

A HST jóval nőiesebb. Szerettem Poppelier egyenességét, de ez néha keménységbe ment át. Sok diszharmónia volt aközött, amit tanított és ahogy emberként viselkedett. Az én módszerem jóval lágyabb, és a traumaterápiás tapasztalataimat is beépítettem. Több időt adok az embereknek, hogy belemenjenek a folyamatokba és felfedezhessék belső erőforrásaikat. Az ilyen jellegű terápiák egészen az elmúlt évekig keményebbek, megrázóbbak voltak, de a traumaterápia nagy hatást gyakorolt a módszerekre abban, hogy ne terheljük túl a klienseket. Azaz nálunk nincs szükség arra, hogy újra átéljük a traumát.

Több országban vannak kurzusai, előadásai.

Magyarországon kívül Németországban, Oroszországban, Hollandiában, Ukrajnában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is.

Felfedezett különbséget a különböző országok résztvevőivel való munkája során?

Mindegyik ország más-más temperamentumú. Ám az azonos, hogy minél több háború volt egy térségben, annál traumatizáltabbak az emberek, és ehhez mindig kapcsolódnak szexuális traumák is.

Ez akkor is érezhető, ha nem a közvetlenül érintett generációval dolgozik, hanem a lányaikkal és unokáikkal?

Öt generáció alatt tűnnek el a traumák egy család életéből. Oroszországban nagyon érezhető ez, a nők megtanulták a vállukon vinni a világmindenséget. Hihetetlen sok teher van rajtuk, de ezzel együtt elképesztően erős a túlélési képességük. És van bennük egy óriási életöröm, ami sokkal kevésbé érezhető például Hollandiában vagy Németországban. A nyugat-európai csoportokban nem annyira erős a csoportösszetartás, sokkal individuálisabb mindenki. Magyarországi csoportjaimban látványos, hogy mennyire közösségben gondolkodnak az emberek. Más országokhoz képest figyelmesebbek és gondoskodóbbak egymással. Nagyon melegszívűnek látom az ittélőket.

Magyarország eléggé patriarchális társadalom, konzervatív nemi szerepekel. Van különbség az itteni és a más országokban tapasztalt nő-férfi viszonyrendszerben? 

Ez az ország nagyon tradicionális a nemi szerepek tekintetében. Ebben nagy szerepe van az egyháznak, és ott van kommunista idők hatása is, ahol a nők ugyanannyit dolgoztak, mint a férfiak. A magyar nők önbizalma erős, de közben megvan annak a hagyománya is, hogy gondoskodjanak a férfiakról. Magyarországon a nők könnyebben megtalálják a kapcsolatot az érzelmeikkel, inkább a szívükből cselekszenek. És ez nagyban kihat a párkapcsolataikra is.

Visszatérve a HST-re: komoly szerződéskötés előzi meg a tanfolyamot. Erre miért van szükség?

Érzékeny témákkal dolgozunk, a csoportban az emberek a legsérülékenyebb részeiket mutatják meg. Ahhoz, hogy ilyen mélységekben megnyílhassunk, biztonságra van szükség, arra, hogy mindenki biztos lehessen benne, hogy az elhangzottak nem kerülnek ki a csoportból. A gyakorlatokban sokszor jelenítjük meg egymás szüleit, házastársát, gyerekét. Ahhoz, hogy tisztán tudjunk kapcsolódni ezekben a szerepekben, fontos szabály, hogy a résztvevők között kerülni kell az intim kapcsolatot. Kifejezetten fontos, hogy ne szexuális tárgyként tekintsünk egymásra a gyakorlatok során, hiszen gyerekkori imprinteket szeretnénk megváltoztatni, és ha a szexuális energiákat szabadjára engednénk, az káoszhoz vezetne. Nagyon vékony pallón sétálunk, amiről könnyen le lehet esni, ha nincsenek tiszta keretek.

Napjainkban hatalmas önismereti kánaán van, ezer irányzat és lehetőség. Ezek között mi teszi különlegessé a Heart and Sexuality workshopot?

Mi a legalapvetőbbel, a szexuális energiával foglalkozunk, amely közvetlenül befolyásolja a testhez való viszonyt, az embernek a saját magáról alkotott képét. A tudomány ma már úgy tartja, hogy a szívnek, sőt az emésztőrendszernek is megvan a maga intelligenciája. Azzal, hogy a testtel dolgozunk, egy belső bölcsességgel kerülünk kapcsolatba, és nem kívülről várjuk a megoldásokat. Nem csak a fejen keresztül beérkező információkkal, hanem ezzel a bölcsességgel kell élnünk. És végül megtanulunk bízni ebben a belső tudásban.

Szerző: Ruszina Rita – Hoppál Bori FotóVidar Nordli-Mathisen, Unsplash

A képzésről bővebben áprilisi számunkban olvashatsz!