10 elgondolkodtató idézet otthonülős délutánokra

2019. május 04.
Hamvas Béla Kossuth-díjas magyar író, filozófus, esztéta idézetei olyanok mint egy jóga gyakorlat. Segítenek tisztán látni, és kimozdítani egy beragadt helyzetből. Mert van, hogy egy-egy jól irányzott mondat többet ér, mint bármilyen jó tanács, és érdemes rájuk odafigyelni. Elgondolkoztatnak, motiválnak, erőt adnak.

A Juliannie blog 10 kedvenc Hamvas Béla idézetet gyűjtött össze neked otthonülős délutánokra, amelyek elgondolkoztatnak és segítenek másképp látni a világot. 

Emberismeret

“Az ember komolysága azon a határon kezdődik, hogy mi az, amit meg lehet neki mondani.”

Motiváció

“Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Valakinek lenni a semmiből. Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállást keresni. Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen.”

Magány

“A magány nehéz. Novemberben kinézni reggel a szürke derengésbe, kijönni a tornácra -, és nincs senki, senki. A hegyoldalon barna levelekre szürke köd telepszik. Ezt az érzést csak a legerősebb ellenméreggel lehet gyógyítani. Mi az? A tudat, hogy az ember egyedül át tudja élni a világ legnagyobb szépségeit, éspedig nem képzeletben, elégtételként, hanem, mint az örök egy, aki a legközelebb áll a mindenséghez. Az ember csak közösségben élhet boldogan, de csak a magányban lehet Isten.”

Élet

“Tégy, amit akarsz. De mindig tudni fogod, mitől féltél. Félni annyi, mint meghalni. Annyi, mint mulasztani. Annyi, mint soha. Soha többé. Értsd meg, soha, soha többé. Életed parancsa nem az, hogy kell. Mert nem kell semmi. Nincs kényszer. De tudd meg, hogy ezt itt soha nem tudod megtenni többé. Amit nem teszel meg itt, ma, most, azt nem fogod tudni soha. Amit félsz megtenni most, azt elvesztetted örökre.”

Kitartás

“Nem az győz, aki kemény marad, hanem aki meglágyul és enged és befogad és felad és feloldja magát. Az önfeladás nem a gyengeség, hanem az erő jele.”

Igazság

“Nincs reménytelenebb, mint akinek senkije sincs, akivel igazságviszonyban állhat.”

Tudás

“Az élet nem arra való, hogy a meglevő tulajdonságokat gyakoroljam, hanem hogy a nem meglevőket megszerezzem.”

Isten

“A gondviselés az emberi sorsba nem avatkozik, mert ez a szabadság megsértése lenne, ilyesmit nem tesz. Amit tesz, hogy szüntelenül olyan helyzeteket kínál, amelyek, ha helyesen választunk, fölemelnek, ha ostobák vagyunk, persze maradunk ott, ahol voltunk, vagy még jobban elmerülünk.”

Barátság

“A szerelem fordított barátság, úgy, hogy az egyikből mindig szivárog át valami a másikba. A szerelem néha olyan, mintha egyből kettő lenne, holott mindig kettő volt, és csak a szerelem tette eggyé. A barátság pedig néha olyan, mintha kettőből egy lenne, pedig mindig egy volt, csak a barátság tette kettővé.”

Önismeret

“Vajon az embernek, ha nem tudja, hogy kicsoda, nem kötelessége önmagát megkeresnie?”

Szerző: Juliannie Fotó: Unsplash