A bölcsesség megvéd a magánytól

A bölcsesség összetevői között olyan érzelmi képességek találhatók, mint az empátia, részvét, önkritika és az érzelmek szabályozásának képessége.