Észrevétlenül is arra tanítjuk a gyerekeinket, hogy lenézzék a nőket

Észrevétlenül is arra tanítjuk a gyerekeinket, hogy lenézzék a nőket

2023. szeptember 28.
A gyerekek különösen érzékenyek a nemi szerepekre, és már 18 hónapos koruktól kezdve meg tudják különböztetni azokat.

Valószínűleg rengeteg női néző ismerte fel saját életét az És egyszer csak című sorozat utolsó epizódjának egyik jelenetében. Történt ugyanis, hogy Harry – Charlotte férje – látványosan kiborult és jelenetet rendezett, miután elege lett belőle, hogy neki kell egyedül gondoskodnia a két kislányukról, mióta felesége visszament dolgozni. Charlotte rendkívül profi módon kezelte a helyzetet: készségesen elmagyarázta a férjének a nyilvánvalót, magyarán azt, hogy a feladatok, amikre panaszkodik, csak töredéke mindannak, amit neki éveken át minden egyes nap el kellett végeznie.

Kis győzelem volt ez az Upper East Side asszonyainak, a nők helyzetén világszerte azonban nem sokat változtat.

Rengeteg férfi – mint ahogy Harry is – eleve úgy gondol az otthoni láthatatlan munkára, mintha annak ellátása magától értetődően a nők feladata lenne, amibe ők jófejségből hajlandók lehetnek besegíteni. Persze, ha jobban belegondolunk, egyáltalán nincs mit csodálkozni a hozzáállásukon. Ezt látják és tanulják meg gyerekkoruktól kezdve: születésüktől fogva mindig édesanyjuk volt az, aki 0-24 órában a rendelkezésükre állt és leste minden szavukat, miközben az elfoglalt édesapák ideje szűkös és értékes volt.

„A férfi a nő számára olyan, mint a kultúra a természet számára”

Darcy Lockman New York-i pszichológus az All the Rage című könyvében úgy fogalmazott, hogy a nők alábecsülése – ami egyébként az élet minden területén érzékelhető – gyerekkorunkban szinte észrevétlenül ivódik belénk az otthonunk falai között. „Egy olyan korban, amikor számos feminista törekvést sikerült már elérnünk, az egyenlőtlenségnek van egy bástyája, amely továbbra is rendíthetetlenül tartja magát: a mai napig aránytalanul nagy szülői felelősség hárul az anyákra, függetlenül az iskolázottságuktól vagy szakmai státuszuktól. A gyerekek pedig már kora gyermekkorukban megtanulják, miként is szerveződik a társadalom, milyen feladatok hárulnak a nőkre és a férfiakra.” Könyve írása közben a pszichológus több nőt is meginterjúvolt arról, hogy miként tudják összeegyeztetni a fizetett munkájukat az otthoni feladatokkal és a gyerekek ellátásával. „A terv az volt, hogy 100 nővel fogok interjút készíteni, de amikor az 50.-nél tartottam, rájöttem, hogy mindannyiuk története egyforma. Bár az anyák Amerika különböző szegleteiből érkeztek, különböző etnikumúak voltak, és az anyagi helyzetük is eltért, mégis mintha minden interjúban ugyanazt a dühös, frusztrált nőt hallottam volna, aki megpróbált ugyan kommunikálni a partnerével, ám sikertelenül. Így aztán 50-nél abbahagytam.” Lockman a beszélgetések során egy rendkívül érdekes jelenségre is felfigyelt: még azokban a háztartásokban is, ahol mindkét fél dolgozott, és megegyeztek, hogy egyenlően osztoznak a feladatokon, szülés után végül mégiscsak a nőkre hárult az otthon megszervezésének és a gyermekek szellemi és lelki fejlesztésének felelőssége.

Ennek az igazságtalan, kikopni mégsem akaródzó felosztásnak olyan mély kulturális gyökerei lehetnek, amelyekről az elismert kulturális antropológus, Sherry Ortner is gyakran írt a szövegeibe. „A nőket történelmileg, pusztán kulturális értékelésük alapján közelebb helyezték a természethez, mint a társadalmi cselekvéshez és a kultúrához. A természet foglyainak tekintették őket, akiket azzal a feladattal bíztak meg, hogy továbbra is romlandó lényekkel táplálják az emberiség nagyobb társadalmát, hogy aztán azok tovább építhessék a romolhatatlan civilizációt. A nőkkel szemben a férfiakat történelmileg a civilizáció termelésével, a kultúrával azonosítják” – írta. Magyarán a nők lenézése, alábecsülése Ortner szerint abból származik, hogy a biológiai testfelépítésükből fakadóan (tehát azért, mert ők képesek a szülésre) történelmileg a nőket a természettel azonosították, illetve a természethez közelebb állónak tekintették – ellentétben a férfiakkal, akik a természetet leigázó kultúrát testesítették meg ebben a felfogásban. A nőket azonosították a testtel, a szüléssel, az anyasággal, és minden olyan tevékenységgel, amelyek az ember természethez való tartozására emlékeztetnek, míg a férfiak kisajátították maguknak a szellemi teremtést – amiből igyekeztek kizárni a nőket – és felmentették magukat minden olyan feladat alól, aminek a reprodukcióhoz van köze. 

Ehhez a szerep és feladatfelosztáshoz az adatok szerint a mai napig foggal-körömmel ragaszkodnak a férfiak. Felmérések például kimutatták, hogy az anyáknak általában feleannyi szabadidejük van a hétvégéken, mint az apáknak, és kétszer olyan gyakran kelnek fel az éjszaka folyamán a gyerekek miatt. De sok olyan felelősség is terheli őket, amely nem órákban mérhető: ők szervezik a gyerekek iskola utáni foglalkozásait, a korrepetálásokat, ők szerzik be az ajándékokat a különféle ünnepekre, de az is általában tőlük függ, hogy mit fog enni a gyerek reggel, délben, illetve este. Még akkor is, ha egyébként mindkét szülő egyformán kiveszi a részét a gyereknevelésből, a tervezés, a szervezés és az esetleges kudarc terheit az anyák viselik. Darcy Lockman a könyvében megjegyzi, hogy még abban az esetben sem létezik egyenlőség a gyermekgondozásban, ha az apa munkanélküliként otthon tölti a napjait.

Mindenért, ami a családban történik, az édesanya tartozik felelősséggel – ez a gyerekek számára is nyilvánvaló egyenlőtlenség pedig sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint az anya esetleges idegösszeomlása. Ezeket a családi dinamikákat látva a gyerekek hamar megtanulják, hogy egy nőnek mi mindent kötelessége elviselnie a saját otthonában. Hiszen még egy néhány éves gyerek számára is egyértelmű üzenete van annak, ha folyton azt látja, hogy míg apa a kanapén fekve focit néz, anya ruhákat hajtogat a fiókba.

Észrevétlenül is arra tanítjuk a gyerekeinket, hogy lenézzék a nőket

A családi dinamikákat látva a gyerekek hamar megtanulják, hogy egy nőnek mi mindent kötelessége elviselnie a saját otthonában

„Így tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy melyik szülő személyisége és ideje az értékesebb. A gyerekek különösen érzékenyek a nemi szerepekre, és már 18 hónapos kortól meg tudják különböztetni azokat. Beépítik azokat a saját identitásukba, és a későbbiekben a döntéseiket is befolyásolni fogják – például abban, hogy sztereotip játékokkal kezdenek játszani. Minden tanulmány azt mutatja, hogy a fiúkra és a lányokra is inkább az van hatással, hogy a férfiak mit gondolnak a háztartási szerepekről, és nem az, hogy mit gondolnak róla a nők. Más szóval a gyerekek az apa nézőpontját másolják le a felelősség megosztásáról, és érzik, hogy ki a főnök a családban” – magyarázza a pszichológus.

A gyerekek életét is átitatja a szexizmus

A Save The Children nemzetközi szervezet általános iskolás diákok körében végzett nemrég felmérést, amiben arra volt kíváncsi, miként bánnak a fiúk a lányokkal, illetve milyen hatalmi viszonyokat látnak otthon a szüleik között. A tanulmány is kimutatta, hogy a nők leértékelésé egy nagyon súlyos globális probléma. Nyugat-Afrikában például a diákok 90 százaléka vélte úgy, hogy a nőknek engedelmeskedniük kell a férfiaknak, ez a gondolkodásmód pedig az esetek többségében előre meg is pecsételi a lányok sorsát. Mivel a lányok értéktelennek hiszik magukat, a legtöbben kimaradnak az iskolából, tanulatlanok maradnak, szinte gyerekként anyává válnak, és egész életükre szegénységre lesznek ítélve. Évente 7,5 millió tizenéves lányt kényszerítenek házasságra a világon – egynegyedük Nyugat-Afrikában él. Mindeközben az Egyesült Államokban és más nyugati országokban a gyerekek 70 százaléka válaszolta azt, hogy a háztartás vezetése a nők feladata. Hogy megpróbálják nyomon követni a nőgyűlölet útját, a Save The Children a szülőket is meginterjúvolta a témában. Ez a felmérés is rendkívül szomorú eredményt hozott: kiderült, hogy az apák 30 százaléka szerint a fiúk okosabbak, mint a lányok, valamint úgy gondolták, hogy a fiúk számára fontosabb a tanulás. Tízből négyen ráadásul azon az állásponton voltak, hogy a férfiaknak többet kellene keresniük, mint női kollégáiknak.

A szakértők nem győzik hangsúlyozni, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség eszméjét akarva-akaratlanul a gyerekek szülei és szűkebb-tágabb környezete adja tovább a fiaiknak és lányaiknak – például azzal, amikor egy lányt a szépségéért, egy fiút pedig a bátorságáért dicsérünk meg, és ezzel megerősítjük bennük a káros nemi sztereotípiákat. „Minél mélyebben gyökereznek a nemi sztereotípiák, annál könnyebben jutnak a gyerekek arra a következtetésre, hogy a fiúk felsőbbrendűbbek a lányoknál,  hogy az egyik nem biológiailag felsőbbrendűbb a másiknál” – magyarázza Maria Gavouneli, az athéni jogi kar nemzetközi jogászprofesszora és az Emberi Jogok Nemzeti Bizottságának elnöke. Ezek a gyerekkorban kialakult nézetek pedig általában felnőttkorukra is megmaradnak. „A helyzet csak tovább romlik, amikor a gyerekek tinédzserekké válnak, és a nemi sztereotípiák szexualizálódnak” – teszi hozzá Vania Fyssoun klinikai gyermek- és felnőttpszichológus. „A fiúkban ekkora kialakul az a meggyőződés, hogy nekik kizárólag a szexre kell törekedniük, a lányokkal pedig elhitetik, hogy kívánatosnak kell lenniük ahhoz, hogy ne váljanak láthatatlanná. És minél erősebben beépülnek a fiúkba ezek a normák, annál valószínűbb, hogy szexista nézeteik lesznek.”

Ma már nyíltan beszélünk a patriarchátusról, megértettük a működését, látjuk, milyen hatással van az életünkre, mégsem változik semmi a mindennapokban. A nők ellen elkövetett erőszakos esetek száma még mindig nem csökken, a férfiak továbbra is monopolizálják a hatalom minden formáját – a politikától a gazdaságig. „A nők még mindig láthatatlanok, nem vesznek részt, nem léteznek még a politikában sem” – jegyzi meg Gavounelis, majd folytatja: „Ez nem csak bizonyos férfiak összejátszásáról szól, sokkal nagyobb a baj ennél. Az egész kultúránk és a társadalmunk is alsóbbrendűnek tekinti a nőket. És mindez otthon, a családi környezetben kezdődik.”

Fotó: Getty Images Forrás: marieclaire.gr