És neked milyen a kötődési stílusod? A párkapcsolatod függhet tőle

És neked milyen a kötődési stílusod? A párkapcsolatod függhet tőle

2023. február 28.
Mióta a Z-generáció felfedezte magának a John Bowlby pszichiáter által az 1960-as években kidolgozott kötődéselméletet, a TikTokot ellepték a kötődési stílusokat bemutató, és ezekkel kapcsolatban tanácsokat osztogató videók. Bár érdekesség gyanánt izgalmas lehet végigpörgetni egy-egy ilyen felvételt, komoly következtetéseket nem érdemes levonni belőlük. Ha többet szeretnénk megtudni a kötődéselméletről, és a saját kötődési stílusunkról, a tiktokos öndiagnosztizálás helyett kérjünk inkább szakértői segítséget.

Ha szeretsz tiktokozni, és előszeretettel pörgeted a randitanácsokat osztogató influenszerek bölcsességeit, biztosan jöttek már veled is szembe kötődéselmélettel foglalkozó videók. Na, nem mintha a kötődéselmélet valami modern találmány lenne: egyszerűen csak most jött el az ideje, hogy a Z-generáció megismerkedjen a John Bowlby pszichoanalitikus, majd Mary Ainsworth pszichológus által a 20. század közepe táján kidolgozott teóriával. A kötődéselmélet szerint az, hogy gyerekkorunkban a szüleink miként reagáltak az igényeinkre, szükségleteinkre, nagyban meghatározta, hogy milyen típusú kötődés alakult ki köztünk és a szüleink között – ráadásul ez a gyerekkorban kialakult kötődéstípus később, felnőve a párkapcsolatainkra is hatással van. (A kötődéstípusunk adhat választ például arra, miért vonzódunk annyira a rossz fiúkhoz, vagy hogy miért vannak komoly elköteleződési problémáink).

@rottenhofferanna Magadra ismertél? #kötődés #párkapcsolat #szerelem #gyermekkor #hatása #felnőttkor #pszichológia #önismeret #foryou #magyartiktok #fyp ♬ 1hymn for the weekend - 阿吉野马

A szakemberek által leggyakrabban használt három elsődleges kötődési típus: a biztonságos, a szorongó és az elkerülő kötődés. Ezt a három, Mary Ainsworth által leírt típust egészítették ki a Kaliforniai Egyetem pszichológiaprofesszorai, Mary Main és Judith Solomon 1986-ban egy negyedikkel, megalkotva a dezorganizált kötődés fogalmát. Noha több évtized eltelt már a dezorganizált kötődés fogalmának leírása óta, a mai napig relatív kevés kutatást szenteltek ennek vizsgálatára. Mindez azonban nem akadályozza meg a TikTok-felhasználókat, hogy saját ismereteiket felhasználva oktató jellegű videókat gyártsanak kifejezetten a dezorganizált kötődésről. És bár nagyszerű lehet online közösséget találni a kötődéselmélet iránt érdeklődőkkel, valószínűleg mindannyian jobban járunk, ha háromperces, sztereotípiáktól hemzsegő influenszervideók helyett hiteles és releváns helyről szerzünk információkat.

@aymiealexandra #attachmentstyle #attachmentstyles #disorganizedattachment #healingjourney #feminineenergy #attachmenttheory ♬ original sound - aymiealexandra

A következőkben szakértők mondják el a dezorganizált kötődéssel – és általában a kötődési típusokkal – kapcsolatos legfontosabb információkat.

Mit értünk kötődési stílus alatt?

„Egyszerűen fogalmazva a kötődési stílus azt mutatja meg, hogyan viszonyulunk és kapcsolódunk másokhoz” – mondja Ayanna Abrams, atlantai székhelyű, klinikai pszichológus. „A kötődési stílusunk gyerekkorunkban alakul ki, és befolyásolni fogja, miként viselkedünk később a kapcsolatainkban, valamint hogy hogyan gondolkozunk róluk.” Dr. Abrams hangsúlyozza, hogy a kötődési stílus nem valami mentális zavar, vagy állapot, amit meg kellene gyógyítani. Az azonban sokat javíthat a mindennapi életminőségünkön, ha megpróbáljuk megérteni a saját stílusunkat, és elkezdünk tudatosan foglalkozni a kötődésünk okozta esetleges nehézségekkel. A pszichoanalitikus elmélet szerint tehát a kora gyermekkori élményeink szerepet játszhatnak jövőbeli romantikus (és plátói) kapcsolataink alakításában. „A felnőttkori kötődéstípusok a gyermekkori kötődésre épülnek. Abból alakulnak, ahogyan a szüleink (vagy gondozóink) gyerekként viselkedtek velünk” – teszi hozzá Lori Lawrenz, klinikai pszichológus. 

Még jobban leegyszerűsítve, a kötődési stílusok lényegében erre futnak ki: ha a gyermekkorunkban a szüleink következetesen szeretők, támogatók és figyelmesek voltak, akkor felnőttként könnyebb lesz egészséges kapcsolatokat kialakítanunk és fenntartanunk. Ha viszont nem voltak azok, akkor nehezebb dolgunk lesz a kapcsolatainkban.

Neked milyen kötődési stílusod van?

Dr. Abrams elmondása szerint a legtöbb ember a kötődés két fő kategóriájának egyikébe tartozik: biztonságosan kötődik vagy bizonytalanul. A bizonytalan kötődést további három alkategóriára lehet osztani: létezik szorongó, elkerülő és dezorganizált kötődés. (Tartsuk észben, hogy ezek a kötődési stílusok nem egy életre szólnak. Még ha azonosítjuk is magunknál az egyiket, idővel rugalmasan változhat, főleg akkor, ha képesek vagyunk tudatosan foglalkozni a kötődési stílusunk okozta problémákkal.)

Biztonságos: Ez a stílus akkor tud kialakulni, ha a szülő következetesen odafigyel a gyereke igényeire, szükségleteire és azokat ki is elégíti. Az ilyen kötődést megtapasztaló felnőttek képesek lesznek biztonságos és stabil kapcsolatok kialakítására, türelemre, a másikra való odafigyelésre. Egy biztonságosan kötődő embernek a saját magába és a másik emberbe vetett bizalma és hite egészségesnek mondható.

Elkerülő: Ez a stílus akkor alakul ki, ha a szülő nem reagál megfelelően a gyerekére – gyakran magára hagyja az igényeivel, és szükségleteivel. A nem megfelelő szülői reakciók miatt a gyerek megtanulja háttérbe szorítani a saját szükségleteit, felnőttként rosszul fogja kezelni a másoktól való függést és a kiszolgáltatottságot. Nehezen tud (vagy nem akar) elköteleződni a kapcsolataiban, és hajlamos lehet arra, hogy a partnereit eltaszítsa magától, így elkerülve a közelségnek azt az érzését, amely a gyermekkori kielégítetlen szükségletekre emlékeztetné.

Szorongó (ambivalens): Ez a stílus akkor alakulhat ki, ha a szülő érzelmileg egyszer elérhető, máskor viszont elutasító a gyerekkel szemben. A gyerek nem számíthat arra, hogy a szülője mindig ott lesz számára, nem alakul ki benne a szülő iránti biztonságérzet. A gyerek nem meri felfedezni a környezetét, közel marad, ragaszkodóvá és követelőzővé válik, hogy szükségleteit kielégítsék. Az ilyen gyerek felnőve gyakran féltékeny, ragaszkodó és birtokló lesz.

Mi az a dezorganizált kötődési stílus?

A TikTok széles körű konszenzusa a dezorganizált kötődési stílust úgy definiálja, mint az elkerülő és a szorongó kötődés kombinációját – ez az elgondolás azonban csak részben helytálló. Dr. Lawrenz szerint a felnőttek körülbelül 20-40 százalékának van dezorganizált kötődési stílusa. Véleménye szerint ez a kötődési stílus több okból is kialakulhat, de a legszélsőségesebb esetben akkor, ha egy gyerek bántalmazó családban nő fel. Ezekben az esetekben a szülő egyszerre kelt félelmet és biztonságot a gyermekben. (Tapasztalatai szerint a gyermekkori szexuális bántalmazást átélt felnőttek 80 százalékánál jelentkezhetnek ennek a kötődési stílusnak a jelei.) De előfordulhat az is, hogy a dezorganizált kötődési stílus egyszerűen azért alakul ki, mert a szülő szorong a gyermeke körül, és a gyermek átveszi ezt a szorongást. 

Melyek a dezorganizált kötődés jelei?

Dr. Abrams szerint a dezorganizált kötődés jelei lehetnek az elhagyástól és az elutasítástól való szorongás; az érzelmi vagy fizikai ellenségesség; és a partnerrel szembeni állandó bizalmatlanság. A dezorganizált kötődésű emberek ambivalens érzelmekkel viseltetnek a szoros kapcsolatok iránt: egyrészről vágynak a szoros érzelmi kapcsolatokra, másrészről nehezen viselik az érzelmi közelséget. Dr. Lawrenz hozzáteszi, hogy az ebbe a kategóriába tartozók gyakran küzdenek diszregulációval is (drog- vagy akár szexfüggőséggel). Gyakran a többiek számára is nehézséget okozhat a kapcsolatfelvétel egy ilyen típusú emberrel, mert kiszámíthatatlannak érezhetik a viselkedését. „Lehet, hogy van bennük vágy egy mély kapcsolat iránt, de eltaszítják maguktól az embereket, és szabotálják azokat a kapcsolataikat, amelyek egészségesek lehetnének számukra” – teszi hozzá Dr. Abrams. 

Hogyan kezeled, ha dezorganizált a kötődési stílusod?

Az első lépés a dezorganizált kötődési stílus (vagy bármelyik stílus) esetén, hogy fejleszd az önismeretedet, hiszen ez nagyban elősegítheti a jobb kapcsolatok kialakítását a körülötted lévő emberekkel. „Belátás, önreflexió és önismeret szükséges a növekedéshez és a változáshoz” – mondja Dr. Ayanna. „Nem tudunk változtatni azon, amiről nem is tudunk, és nem kérhetünk másokat, hogy elégítsék ki a kapcsolati szükségleteinket, ha mi magunk sem tudjuk, mik azok. Az információ abban segíthet, hogy jobb döntéseket hozzunk magunk számára.”

Ha ki akarod deríteni, hogy milyen a kötődési stílusod, ne hagyatkozz kizárólag a TikTok-on (vagy bármely más közösségi platformon) talált információkra. Bár dr. Abrams és dr. Lawrenz is egyetért abban, hogy nem feltétlenül szükséges szakember segítségét kérni a kötődési stílus azonosításához, a TikTok-videók helyett érdemesebb lehet megbízható szakmai forrásokat keresni. Ám ha végül az derül ki, hogy dezorganizált kötődési stílusod van, mindenképpen jó ötlet lehet szakemberhez fordulni, aki segíthet feldolgozni a gyerekkorból hozott problémáidat. „A dezorganizált kötődés a kapcsolati kötődési stílusok legnehezebben kezelhető típusa a gyakran jelentkező következetlenség és kiszámíthatatlanság miatt” – mondja Dr. Lawrenz. „Az érintettekben általában sok a bizalmatlanság önmagunkkal és másokkal szemben, ami  egy védekező viselkedéshez vezethet, így próbálják meg ugyanis elkerülni a további sérüléseket.” 

A szakértők hangsúlyozzák, hogy csüggedni egyik esetben sem szabad. Még ha dezorganizált kötődési stílusod is van, ez nem jelenti, hogy örökre benne fogsz ragadni. „Fontos hangsúlyozni, hogy nem mi választjuk a kötődési stílusainkat. Nem rajtunk múlik, hogy kisgyerekként milyen visszajelzéseket kapunk a szüleinktől. Felnőttként azonban képesek lehetünk változtatni a már kialakult kötődési stílusunkon. Igaz, hogy ez időt, energiát és erőfeszítést igényel, de nagyon megéri.”

Forrás: Allure Fotó: Getty Images