Helyesírás kvíz: csak az emberek 3 százaléka ismeri jól ezeket a szavakat

2024. április 01.
Az ly és j a magyar nyelv egyik legfogósabb területe. A legtöbb embernek vannak olyan gyenge pontjai a helyesírásukkal kapcsolatban, amit biztosan rosszul tudnak. Vajon a legújabb helyesírási kvízünkben, ahol ly-os és j-s szavakra kérdezünk rá, hány pontot érünk el?
Helyesírás kvíz ly j
 • Nekünk is az ly és j a helyesírásunk legnehezebb része?
 • A helyesírási kvízben most ly-os és j-s szavakkal kapcsolatban teszünk fel kérdéseket.
 • Hány jó válaszunk lesz a helyesírási kvízben?

Nem lehet eleget gyakorolni az ly-os és j-s szavak helyesírását, mindig vannak olyan szavak, amik kifognak rajtunk. Vajon a helyesírási kvízben sikerül minden kérdésre helyesen válaszolnunk?

Van törvényszerűség abban, j-t vagy ly-t használunk?

Ha azt gondoljuk, hogy a j-s és ly-os szavak helyesírását csak be kell magolnunk, mert úgysincs rá szabály, tévedünk. Szerencsére vannak olyan törvényszerűségek azért a helyesírásukkal kapcsolatban, amik megkönnyítik a dolgunkat, például egy helyesírási kvíz esetén.

1. Szó elején j vagy ly?

Valószínűleg azt mindenki tudja, hogy az egyetlen magyar szó, ami ly-nal kezdődik, a lyuk, és ennek különböző ragozott vagy képzős alakjai. Jegyezzük meg tehát, mert egy helyesírási kvízben jól jöhet a tudás, hogy a szavak elején mindig j-t használunk, kivétel lyuk.

2. Szó belsejében j vagy ly?

Kicsit bonyolultabb a helyzet, ha a szavak belsejében kell megmondanunk, ly-t vagy j-t használunk-e? De szerencsére még ebben is fedezhetünk fel szabályszerűségeket.

 • r után mindig j-t írunk (például varjú, férj)
 • A szótőhöz tartozó t előtt mindig j-t használunk (például sajt, hajt, felejt, fojt, stb.)
 • Ha valakinek a valamijéről van szó, a toldalékban mindig j-t használunk (-ja,-je, például kapuja, tűje stb.)

3. Szó végén j vagy ly?

Sajnos a szavak végén használatos j vagy ly esetén már kicsit több a kivétel, és igaziból itt nem tehetünk mást, mint megtanuljuk ezek helyesírását.

 • Egy szótagból álló szavak végén legtöbbször j-t használunk (például baj, zaj, háj stb.), kivétel mély, boly, súly, moly stb.
 • Több szótagból álló szavak végén legtöbbször -aj (kacaj, robaj, zsivaj), de kivétel a tavaly, karvaly például.
 • Az -ály végű több szótagú szavakat leggyakrabban ly-nal írjuk (ragály, apály, dagály, stb.), de itt is vannak kivételek: papagáj, muszáj stb.
 • Az e és é után is leggyakrabban ly-t használunk, akadnak azonban kivételek: zörej, taréj, karéj stb.
 • O és ö esetén is ly-t használunk.
 • A -lya, -lye végződés (datolya, gálya, fáklya, stb.) esetén kivételek: kopja, tuja, cserje, fehérje, szója.

Töltsük ki a helyesírási kvízt!

Itt az ideje, hogy próbára tegyük magunkat a helyesírási kvízzel. Vajon mennyire vagyunk jók az ly és j helyesírásában? Most kiderül, hány pontot sikerül szereznünk a kvízen. Tényleg a legjobbak között van a helyesírásunk?

Helyesírás kvíz: lehetnél felső tagozatos?

Helyesírás kvíz ly j

Ideje felráznunk kicsit a helyesírási ismereteinket egy izgalmas kvízzel. Hány pontot tudunk szerezni? Emlékszünk még a legalapvetőbb szabályokra?

Fotó: Unsplash